EXAMENE NAȚIONALE

EVALUARE NAȚIONALĂ CLS A VIII-A 2022
EVALUARE NAȚIONALĂ CLASA A VIII-A, 2020

OMEN nr. 4916 din 26 august 2019, privind organizarea și desfășurarea evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a în anul școlar 2019-2020, modificat prin OMEC nr. 4248 din 13 mai 2020

Anexa 2 la OMECTS nr.4801 din 31 august 2010

OMEC 4115 din 10.04.2020 privind privind aprobarea programelor pentru Evaluarea Nationala pentru absolventii clasei a VIII-a si pentru probele scrise ale examenului de bacalaureat national, in anul scolar 2019 – 2020

OMEC nr. 4266 din 18 mai 2020 pentru punerea în aplicare a măsurilor privind sistemul de învățământ în contextul instituirii stării de alertă pe teritoriul României

OMEC Nr. 4.249 din din 13 mai 2020 pentru modificarea și completarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, aprobat prin OMENCȘ nr. 5.079/2016 

Adresa MEC nr. 29747/20.05.2020, cu privire la pregătirea evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a în anul școlar 2019-2020

Procedura MEC nr. 26361/14.02.2020 cu privire la asigurarea condițiilor de egalizare a șanselor pentru elevii cu deficiențe de vedere/ deficiențe de auz/ tulburare de spectru autist/ tulburări specifice de învățare care susțin examenele naționale: EN VIII și Bacalaureat – sesiunea 2020

Ordinul comun MEC/MS  nr. 4267/841 din 18 mai 2020 pentru stabilirea unor măsuri de prevenire și combatere a îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2  în unitățile/instituțiile de învățământ, instituțiile publice și toate structurile aflate în subordonarea sau coordonarea Ministerului Educației și Cercetării

Ordinul comun MPS/MS nr. 3577/831 din 15 mai 2020 privind măsurile pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARS-CoV-2 și pentru asigurarea desfășurarii activității la locul de munca în condiții de securitate și sănătate în muncă, pe perioada stării de alertă

ADMITERE 2020

Introducere

Informații  utile

Reteaua liceelor din județul Timiș

Ordinul privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2020-2021

Înscrierea în învățământul special

Planul de școlarizare pentru cl. a IX-a liceu și școala profesională , învățământ special

Metodologie de organizare și desfășurare a probelor de verificare a cunoștințelor de limbă maternă pentru admiterea în clasa a IX-a la liceele cu predare în limbile minorităților naționale pentru anul școlar 2020-2021

Precizări pentru admiterea în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2020-2021 în clasa a IX-a cu predare a unei limbi moderne în regim bilingv

Precizări cu privire la admiterea candidaților pe locurile speciale pentru elevii de etnie rroma

Planul de școlarizare pe unități de învățământ pentru admiterea în clasa a IX-a liceu pentru anul școlar 2020-2021

Oferta educațională pentru anul școlar 2020-2021 la clasa a IX-a , liceu filieră tehnologicăul școlar 2020-2021

Calendarul admiterii în învățământul profesional de stat și dual, pentru anul școlar 2020 – 2021

Planul de școlarizare la învățământul profesional de stat și dual pentru anul școlar 2020 – 2021

Fișa de admitere pentru înscrierea în clasa a IX-a liceu zi

Fișa de înscriere pentru participarea la probele de aptitudini sau la probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă

Fișa de înscriere în învățământul profesional de stat

Fișa de opțiuni pentru învățământul dual

GHIDUL CANDIDATULUI LA ADMITEREA ÎN CLASA A IX