LICEUL UCECOM “SPIRU HARET” TIMIȘOARA

TEHNOLOGIC

Last Updated on February 21, 2022 by isjtadmin

LICEUL TEHNOLOGIC UCECOM
“SPIRU HARET” TIMIȘOARA

Adresa: Str. Bogdăneștilor Nr. 32B, Timișoara
Telefon: 0256/472701
Website: https://spiruharettimisoara.ro/
Email: spiruharet_timisoara@yahoo.ro
www.facebook.com/Liceul-Tehnologic-Ucecom-Spiru-Haret-Timisoara

Liceul Tehnologic UCECOM “Spiru Haret” Timișoara, oferă oportunități de educație orientată spre valori democratice şi umaniste, care dă şansa fiecărui individ de a se instrui într-un mediu confortabil şi stimulativ, devenind un cetăţean capabil să răspundă adecvat unei societăţi în schimbare.

SCURT  ISTORIC

Anul naşterii unităţii de învăţământ al cooperaţiei meşteşugăreşti  din Timişoara poate fi considerat 1956, când, într-un imobil închiriat pe strada Tigrului nr. 7, a fost deschis “Centrul şcolar UCECOM”. La început, acesta a funcţionat cu două săli de clasă, în care luau  loc, spre a se pregăti, conducătorii  organizaţiilor cooperatiste şi şefii centelor de comandă confecţii. Cursurile erau organizate pentru o durată de 6 luni sau 1 an, pentru domeniile acelor meserii specifice cooperaţiei meştesugăreşti din ramurile metal, confecţii îmbrăcăminte şi mobilă. Şcoala a început cu o bază materială modestă, având în clădirea din strada Tigrului (folosită în comun cu o gradiniţă şi cu fosta Şcoala Medie nr.5): două săli de clasă, 5 dormitoare, o cantină cu 60 de locuri pe serie, un teren de volei, spălător, sală de dusuri etc.

În primul an de funcţionare, în planul de şcolarizare figurau doar 3 clase:

  • o clasa de croitori (bărbaţi şi femei),
  • o clasă de tâmplarie
  • o clasă mixtă (depanatori radio, ceasornicari, bijutieri, electricieni, mecanici auto, tinichigii auto, mecanici motoare Diesel, cazangii şi lăcatuşi).

Pe masura extinderii şi diversificării obiectivelor sale, şcoala şi-a mărit an de an zestrea sa materială.  Astfel, printr-o investiţie de cca. 1.200.000 lei, suma obtinuţă din fondul centralizat al Uniunii Regionale a Cooperativelor Meşteşugăreşti (URCM), se da in funcţiune, in decembrie 1963, in strada  Aurel Vlaicu nr. 6, un local propriu pentru şcoala profesională, dispunând de 8 sali de clasă şi două laboratoare.

 In anul 1964 s-a organizat un curs de calificare pentru depanatorii de radio cu o durata de 6 luni. Se facea numai o pregătire teoretica, precum şi un număr redus de ore de laborator.

 Incepând cu anul şcolar 1970/1971, Şcoala Profesională UCECOM se transformă in Grupul Scolar UCECOM, intrucât şcolii profesionale i se adaugă şi o şcoala de specializare postliceala pentru electronişti depanatori Radio-Tv. Cu acest prilej se amenajeaza 4 laboratoare de electronica Radio-Tv, dotate la un nivel foarte bun, prin grija UCECOM.

La scoala postliceală, cu durata de studiu  de 3 ani, s-au scolarizat elevi din toate judeţe din Transilvaia (mai puţin Braşov), din Banat şi din judetele Mehedinti, Dolj, Gorj şi Olt.

În pas cu dezvoltare deosebita a sectorului serviciilor pentru populatie si mica industrie, din fondul de investitii al cooperatiilor mestesugaresti se da in functiune un nou complex scolar, la 1 decembrie 1975 in Calea Bogdanestilor nr. 32 B.

Acest complex era format dintr-o cladire cu 16 sali de clasa si doua cabinete, două cămine cu o capacitate totală de cazare pentru 630 de elevi, centrala termica si spalatorie. Scoala detinea, pentru vremea respactiva, aparatura moderna necesara derularii procesului de invatamant astfel incat se putea afirma ca nu exista o scoala mai bine dotata in municipiul Timisoara.

 Perioada de dupa 1985 s-a caracterizat printr-o crestere spectaculoasa a numarului de elevi cifra depașind 3000, aceasta cifra se mai regaseste si in anul de studiu 1989-1990. Urmeaza un declin, apoi cu un efort sustinut si un plan managerial adecvat in anul scolar 1997-1998 se reia programul de dezvoltare a bazei materiale cu calculatoare si un atelier de bijuterie.

În prezent, unitatea de învățămant numără peste 1300 de elevi la liceu, învățământ profesional și postliceal!

OFERTA EDUCAȚIONALĂ PENTRU 2022 – 2023

PLAN DE ȘCOLARIZARE 2022-2023
FILIERĂ/ PROFIL/ DOMENIU PREGĂTIRII DE BAZĂ/ SPECIALIZARENumăr de claseNumăr total locuri
Liceu învățământ de zi cl. a IX-a248
Liceu învățământ seral cl. a IX-a256
Liceu învățământ seral cl. a XI-a384
Frizerie Coafură Manichiură Pedichiură248
Ospătar (chelner) vânzător în unităţi de alimentaţie124
Mecanic auto124
Asistent medical generalist5140
Asistent medical de farmacie128

DOTĂRI ȘI RESURSE:PERFORMANȚE PRIN CARE SE DISTINGE UNITATEA

Liceul Tehnologic UCECOM “Spiru Haret” din Timișoara s-a afirmat ca o unitate școlară modernă, cu baza didactico – materială bogată, cu rezultate foarte bune în pregătirea forței de muncă, impunându-se printre  celelalte unităti scolare din municipiul Timișoara si nu numai. În condițiile restructurării invătământului, scoala s-a orientat spre domeniile de formare profesională: estetica si igiena corpului omenesc, alimentație si turism, servicii, economic.

            MISIUNEA SCOLII ESTE ACEEA DE A PROMOVA UN ÎNVĂTĂMÂNT DESCHIS SI FLEXIBIL , capabil să asigure accesul la educatie tuturor, indiferent de conditia socială si materială, de sex, de rasă, nationalitate, apartenentă politică sau religioasă, din perspectiva formării abilitătilor si competentelor pentru realizarea succesului personal, profesional si integrarea în comunitate; să dezvolte interesul pentru educatie si emancipare permanentă, printr-un invătământ axat nu numai pe nevoile limitate ale unei profesiuni, ci si pe disponibilitatea continuă pentru cunoastere si actiune.

            Școala este chemată  sa fie în plutonul de frunte al scolilor particulare din  judet,  devenind o școala pentru dezvoltare durabilă.

                        Managementul nostru optează ferm pentru RESPONSABILITATE, TRANSPARENȚĂ SI EFICIENȚĂ.