LICEUL TEORETIC “HENRI COANDĂ” TIMIȘOARA

FILIERA TEORETICĂ - TIMIȘOARA TEORETIC

Last Updated on February 23, 2022 by .

LICEUL TEORETIC “HENRI COANDĂ” TIMIȘOARA

Adresa: Str. Ofcea, Nr. 9, Timișoara
Telefon: 0256/486321, 0751122591
Website: www.henricoandatm.ro
Email: henricoandatm@yahoo.com
Consultații online: henricoandatm@yahoo.com, inscrieri.hctm@gmail.com 

Data:  Permanent                interval orar: 08.00-17.00

Facebook: LiceulteoreticHCTM

Atuurile noastre:

  • Înaltă calitate, o puternică motivaţie, angajare şi atitudini profesionale din partea cadrelor didactice / specialişti, cadre didactic-auxiliare şi nedidactice;
  • Asigurarea climatului optim necesar studiului.
  • Asigurarea liberului acces la educaţie, indiferent de naţionalitate, religie şi situaţie sociala;
  • Asigurarea bazei materiale / imobiliare moderne.
  • Utilizarea mijloacelor şi echipamentelor moderne ale sistemului informatic, a reţelei de comunicaţie între diferitele compartimente ale şcolii, între acestea şi beneficiarii direcţi şi indirecţi;
  • Cultivarea sensibilităţii faţă de problematica umană, de respect faţă de bunurile şcolii şi în relaţia cu partenerii interni şi externi ai şcolii.

OFERTA EDUCAȚIONALĂ
PLAN DE ȘCOLARIZARE 2020-2021
FILIERĂ TEORETICĂ/ PROFIL UMANIST/ SPECIALIZARENumăr de claseNumăr total locuriObservații
Filologie128zi
Filologie128frecventa redusa

DOTĂRI ȘI RESURSE:


PERFORMANȚE PRIN CARE SE DISTINGE UNITATEA

Misiunea şcolii este de a contura prin educaţie şi cultură noul profil al omului mileniului III. Concretizează activităţi şi proceduri privind formarea capacităţilor intelectuale şi practic-aplicative ale elevilor, precum şi valorificarea potenţialului uman în dezvoltarea aptitudinilor şi atitudinilor.

  • Excelenţa în procesul de formare şi educaţie, într-un spectru foarte larg al activităţilor curriculare / extracurriculare şi extraşcolare.
  • Dezvoltarea competenţelor funcţionale esenţiale pentru reuşita socială şi pentru îndeplinirea cu dăruire şi altruism a specializării însuşite.
  • Liceul Teoretic „Henri Coandă” Timisoara facilitează accesul la studiu şi educaţie a elevilor proveniţi din familii cu situaţie materială precară.
  • Promovarea unui învăţământ de calitate, instruirea şi pregătirea elevilor şcolii în dobândirea abilităţilor privind învăţământul teoretic, menţine bunul renume al şcolii în comunitate.

Liceul Teoretic „Henri Coandă” Timișoara urmăreşte realizarea idealului educaţional, întemeiat pe tradiţiile umaniste, pe valorile democraţiei în dezvoltarea liberă, integrală şi armonioasă a individualităţii umane capabilă să aspire la formarea propriei personalităţi contribuind la dezvoltarea societăţii româneşti.


UNDE NE GĂSIŢI: