LICEUL TEOLOGIC ROMANO-CATOLIC GERHARDINUM TIMIȘOARA

FILIERA VOCAȚIONALĂ

Last Updated on February 21, 2022 by .

LICEUL TEOLOGIC ROMANO-CATOLIC GERHARDINUM TIMIȘOARA

Adresa: Piața Regina Maria, Nr. 1, Timișoara
Telefon: 026/201986
Website: www.gerhardinum.ro
Email: gerhardinum@yahoo.com

Începând cu anul şcolar 1992-1993 funcţionează Liceul Teologic Romano-Catolic Gerhardinum care a fost înfiinţat la iniţiativa Bisericii iniţial sub numele de Semninar Liceal Romano-Catolic. Copii care erau cuprinşi sub cupola sa aparţineau tuturor comunităţilor etnice din Banat. Astfel a fost înviată tradiţia educaţiei catolice bănăţene, în principal spiritul educaţiei piariste. Motoul piarist Pietas et litterae reprezintă în continuare un principiu călăuzitor pentru şcoala catolică. Cu valoare de model este şi pedagogia piaristă având în centrul preocupărilor sale COPILUL.
Convingerea pedagogică ce orientează şcoala noastră este că, pentru a forma personalităţi puternice şi echilibrate capabile să reziste relativismului deprimant caracteristic societăţii noastre trebuie să definim programele educative din perspectiva credinţei şi a moralei creştine.
De ce este importantă transmiterea mesajului evanghelic generaţiei tinere?
Pentru că în felul acesta putem să le ancorăm viaţa în principii care să le ofere direcţia bună.
Ştiinţă şi pietate. De ce este importantă însoţirea celor două? Pentru că ştiinţa în sine dacă nu este însoţită de norme etice îşi pierde din valoare.

OFERTA EDUCAȚIONALĂ
PLAN DE ȘCOLARIZARE 2020-2021
FILIERĂ/ PROFIL/ DOMENIU PREGĂTIRII DE BAZĂ/ SPECIALIZARENumăr de claseNumăr total locuriMedia ultimului admis 2019-2020Observații
Teologie Romano-Catolică256

PLAN DE ȘCOLARIZARE 2021-2022
FILIERĂ/ PROFIL/ DOMENIU PREGĂTIRII DE BAZĂ/ SPECIALIZARENumăr de claseNumăr total locuriMedia ultimului admis 2020-2021Observații
Teologie Romano-Catolică248
PLAN DE ȘCOLARIZARE 2022-2023
FILIERĂ/ PROFIL/ DOMENIU PREGĂTIRII DE BAZĂ/ SPECIALIZARENumăr de claseNumăr total locuriMedia ultimului admis 2021-2022Observații
Teologie Romano-Catolică cu predare în limba română124
Teologie Romano-Catolică cu predare în limba maghiară124

DOTĂRI ȘI RESURSE:

Liceul Teologic Romano – Catolic funcţionează ca şi liceu vocaţional începând cu anul 1992 având profil teologic, specializarea teologie romano-catolică. În conformitate cu planurile cadru  pentru liceu, aprobate de MEC curriculumul cuprinde pe lângă disciplinele de cultură generală o serie de discipline teologice. Începând cu anul şcolar 2011-2012  în şcoală funcţionează pe lângă liceu , ciclul primar, din anul 2012 există grădiniţă iar din anul 2015 ciclul gimnazial. Forma de învățământ: Zi.

         Ansamblul de clădiri este destinată desfăşurării învăţământului secundar general, învăţământului primar, învăţământului preşcolar şi cazării elevilor în internat. Cele 4 corpuri de clădiri sunt dispuse în formă de dreptunghi. 

        Școala dispune de 2 internate în care sunt cazați separat fete și separat băieți. Se asigură cazare în 24 de dormitoare pentru un efectiv de  90 de elevi din provincie.

        


FILM DE PREZENTARE


PERFORMANȚE PRIN CARE SE DISTINGE UNITATEA