LICEUL TEHNOLOGIC “ROMULUS PARASCHIVOIU” LOVRIN

FILIERA TEHNOLOGICĂ

Last Updated on February 22, 2022 by .

LICEUL TEHNOLOGIC “ROMULUS PARASCHIVOIU” LOVRIN

Liceul are în prezent 730 de elevi cu 62 de cadre didactice, 31 formațiuni de studiu de la grădiniță, primar, gimnaziu, liceu, profesională și seral.

Adresa: Str. Principală, Nr. 202-203, Lovrin
Telefon: 026/381008
Website: http://liceulromulusparaschivoiu.ro/
Email: lic_lovrin@yahoo.co.uk; lic.lovrin@gmail.com, Facebook: https://www.facebook.com/LiceulLovrin
Consultații online: meet.google.com/ygj-sicm-ewz
Data:  Zilnic        interval orar: 11,00-12,00

 

În anul 1995 se înfiinţează „Grupul Şcolar Agricol“ cu clase liceale, profilul fiind „Resurse naturale şi Protecţia plantelor“, iar în anul 1996 se adaugă şi profilul economic (contabil, planificator, statistician pentru agricultură). Numele liceului ,,Romulus Paraschivoiu” este dat de o personalitate locală – un mare cercetător/agronom al Stațiunii de Cercetări Agricole Lovrin.

La nivelul anului 2007, şcoala avea în dotare: un nou corp de clădire cu 5 săli de clasă şi 4 grupuri sanitare, realizat cu fonduri de la Banca Mondială (2002); amenajarea unei biblioteci şcolare în anii 2002–2003; un cabinet de informare şi documentare – începând cu anul 2004,
au intrat în dotare 26 de calculatoare IBM şi s-a amenajat un cabinet modern de informatică. În anul 2004 a fost dată în folosinţă o sală de sport, construită din fonduri de la stat, care este patronată şi administrată de primărie.
Sunt în funcţiune cabinete de: matematică, limbă şi comunicare, istorie-geografie, informatică, dar și laboratoare de: chimie, fizică, biologie. Şcoala din Lovrin era frecventată în anii 2005–2006 de 934 elevi. În anul 2003 a fost sărbătorită aniversarea a 225 +1 (1777–2003) ani de existenţă a şcolii din Lovrin, cu ocazia căreia Ministerul Educaţiei Naţionale a acordat „Diploma de excelenţă“.

Din 2010 se schimbă titulatura școlii din Grup Școlar în Liceul Tehnologic ,,Romulus Paraschivoiu” Lovrin.

Azi liceul are 2 clase pe an cu profil economic și două clase profesionale cu profil mixt: mecanic agricol/agricultor culturi de câmp și Comerț/Alimentație, aprobată pentru anii viitori, cu 730 elevi și 62 de cadre didactice.

OFERTA EDUCAȚIONALĂ

Oferta Liceului Tehnologic ,,Romulus Paraschivoiu” Lovrin
Liceu:
2 clase cu profil economic servicii 54 locuri

Profesională:
2 clase 54 locuri

– 1 clasă profil mixt mecanică agricolă(12 locuri) și agricultură (12 locuri)
– 1 clasă profil mixt comerț(12 locuri) și alimentație publică turism(12 locuri)

PLAN DE ȘCOLARIZARE 2022-2023
FILIERĂ/ PROFIL/ DOMENIU PREGĂTIRII DE BAZĂ/ SPECIALIZARENumăr de claseNumăr total locuriMedia ultimului admis 2020-2021Observații
Liceal Servicii/Economic2545,32
Profesional
Mecanică/Agricultură
05/0512/12
Profesional
Comerț/Turism și alimentație
05/0512/12

DOTĂRI ȘI RESURSE:


FILM DE PREZENTARE


PERFORMANȚE PRIN CARE SE DISTINGE UNITATEA