LICEUL TEHNOLOGIC “TRAIAN GROZĂVESCU” NĂDRAG

FILIERA TEHNOLOGICĂ

LICEUL TEHNOLOGIC “TRAIAN GROZĂVESCU” NĂDRAG

Adresa: Str. Școlii, Nr.1, Nădrag
Telefon: 0256/328315
Website:http://liceulnadrag.ro/
Email: tgrozavescunadrag@yahoo.com
Consultații online
Data:                              interval orar:8-16

OFERTA EDUCAȚIONALĂ

OFERTA EDUCATIONALA  pe specializari si ani de studiu  2021-2022

Liceu zi-profil  TEHNIC

1.         IX  zi    Tehnic – domeniul electric

2.         X  zi     Tehnic – domeniul mecanic

3.         XI  zi    Tehnician  în instalaţii electrice

4.         XII zi    Tehnician mecatronist

Liceu FR-profil  Uman , Filologie

5.         IX         Filologie

6.         X          Filologie

7.         XI         Filologie

8.         XII        Filologie

9.         XIII       Filologie

Liceu seral 

10.       XI         Tehnician mecatronist

ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR

11.       Clasa pregatitoare        Nr. clase / grupe          

12.       Clasa I            1         

13.       Clasa II            1         

14.       Clasa III           1         

15.       Clasa IV           1         

16.       Clasa V 1         

17.       Clasa VI           1         

18.       Clasa VII          1         

29.       Clasa VIII         1         

20.       CP-I -II –III – IV  simultan  CRIVINA       1  

   ÎNVĂȚĂMÂNT PREȘCOLAR    

21.       Grupa mica      0,5      

22.       Grupa mijlocie  0,5      

23.       Grupa mare      1         

TOTAL CLASE=  23

Activitatea se desfasoara intr-un schimb

	OFERTA EDUCATIONALA pe specializari si ani de studiu 2020-2021
Liceu zi-profil TEHNIC
1.	IX zi	Tehnic – domeniul mecanic

2.	X zi 	Tehnic – domeniul electric 

3.	XI zi	Tehnician mecatronist

4.	XII zi	Tehnician în instalaţii electrice

Liceu FR-profil Uman , Filologie

5.	IX 	Filologie

6.	X 	Filologie
7.	XI	Filologie

8.	XII 	Filologie

9.	XIII	Filologie

Liceu seral 

10	XIII	Tehnician mecatronist

11	Clasa pregatitoare	Nr. clase / grupe	

12	Clasa I	1	

13	Clasa II	1	

14	Clasa III	1	

15	Clasa IV	1	

16	Clasa V	1	

17	Clasa VI	1	

18	Clasa VII	1	

29	Clasa VIII	1	

20	CP-I -II –III - IV simultan CRIVINA	1	

21	Grupa mica	1	

22	Grupa mijlocie	1	

23	Grupa mare	1	

TOTAL CLASE= 23

Activitatea se desfasoara intr-un schimb

PLAN DE ȘCOLARIZARE 2021-2022
FILIERĂ/ PROFIL/ DOMENIU PREGĂTIRII DE BAZĂ/ SPECIALIZARENumăr de claseNumăr total locuriMedia ultimului admis 2020-2021Observații
Electric1284,65
Filologie128FRECVENȚĂ REDUSĂ

DOTĂRI ȘI RESURSE:


FILM DE PREZENTARE


PERFORMANȚE PRIN CARE SE DISTINGE UNITATEA

 • Rezultatele obţinute de elevii noştri în anul şcolar 2020, la examenul de bacalaureat: 60 % .
 • Obţinerea de cǎtre toţi absolvenţii clasei a XII-a zi şi a XIII-a seral , prezentati la examen, a   certificatului de competenţe profesionale nivel 4;
 • Participarea unui număr de 4 cadre didactice la cursuri de perfectionare;
 • 5 cadre didactice înscrise la grade didactice  II și I.
 • S-a creat un parteneriat nou şi inovator între şcoală, comunitate locală şi agenţi economici;
 • Consilierea părinţilor şi a elevilor privind orientarea şcolară şi profesională;
 • Lecţii demonstrative în cadrul comisiei metodice diriginţi, privind alegerea carierei;
 • Parteneriat cu ONG-uri, Federaţia Diacezei Caritas Timişoara, prin care se asigură masa pentru 40 elevi ce provin din familii cu posibilităţi materiale modeste, Forumul Democrat German Nădrag, Consiliul Judeţean, Consiliul local şi Comitetul de părinţi;