LICEUL TEHNOLOGIC “SFÂNTU NICOLAE” DETA

FILIERA TEHNOLOGICĂ FILIERA TEORETICĂ ÎNVĂȚĂMÂNT DE STAT

Last Updated on February 21, 2022 by .

LICEUL TEHNOLOGIC ”SFÂNTU NICOLAE” DETA

Adresa: Str. Mihai Viteazul nr. 12, Deta
Telefon: 0256/390525
Website: https://licdeta.wordpress.com/
Email: gsfdeta@gmail.com
Consultații onlinemeet.google.com/eed-terf-uby 
Data:                              interval orar:


OFERTA EDUCAȚIONALĂ
PLAN DE ȘCOLARIZARE 2022-2023
FILIERĂ/ PROFIL/ DOMENIU PREGĂTIRII DE BAZĂ/ SPECIALIZARENumăr de claseNumăr total locuriNivel învățământObservații
Teoretică/Real/Matematică – informatică126liceal
Teoretică/Umanist/Filologie126liceal
Tehnologică/Servicii/Economic/Tehnician în activități economice124liceal
Fabricarea produselor din lemn/Tâmplar universal124profesional
Industrie textilă și pielărie/Confecționer articole din piele și înlocuitori124profesional

DOTĂRI ȘI RESURSE:

Vă așteptă :

  • un corp profesoral calificat și competent format din 46 de cadre didactice titulare;
  • spații de instruire : un laborator de informatică, un laborator de fizică, un laborator de chimie; o sală multifuncțională, o bibliotecă, un cabinet de consiliere psihopedagogică, un atelier de prelucrarea lemnului, un atelier de textile și pielărie.

FILM DE PREZENTARE

Istoric

   1724- Atestarea primei școli cu predare în limba germană

   1883 – În cadrul școlii se organizează școala de ucenici

   1885 – Se înființează Grădinița

   1895 – Se desființează învățământul mixt

   1898 – Apare ”Școala de recapitulare”

   1914 – Se înființează Școala Civilă, cu predare în limba maghiară

   1919 – În cadrul Școlii Civile își începe activitatea secția română

   1924 – Inaugurarea Liceului Real de Stat

   1932 – Se înființează Școala cu predare în limba maghiară

   1948 – Se organizează învățământul în trei școli separate cu predare în limbile română, maghiară și germană

   1960 – Se comasează cele trei școli și se reînființează Liceul Real Deta

   1978 – Desprinderea învățământului primar și gimnazial de cel liceal și înființarea Școlii cu clasele I-VIII Deta și a Liceului Industrial Deta

   1986 – Transformarea Liceului Industrial Deta în Grup Școlar Forestier Deta

   2000 – Comasarea Grupului Școlar Forestier Deta cu    Școala cu clasele I-VIII Deta

   2001 – Transformarea Grupului Școlar Forestier Deta în   Grup Școlar ”Sfântul Nicolae” Deta

   2012 – Transformarea Grupului Școlar ”Sfântul Nicolae” Deta în Liceul Tehnologic ”Sfântu Nicolae” Deta

 


PERFORMANȚE PRIN CARE SE DISTINGE UNITATEA