LICEUL TEHNOLOGIC “CRISTOFOR NAKO” SÂNNICOLAU MARE

FILIERA TEHNOLOGICĂ

Last Updated on February 21, 2022 by isjtadmin

LICEUL TEHNOLOGIC “CRISTOFOR NAKO” SÂNNICOLAU MARE

Adresa: Str. 16 Decembrie 1989, nr.17
Telefon: 0256/370547
Website: https://liccn17-com.webnode.ro
Email: grup_scolar_sm@yahoo.com
Consultații onlinemeet.google.com/eed-terf-uby 
Data:                              interval orar:

Prima şcoală agricolă din România a fost înfiinţată în anul 1799 la Sannicolau-Mare.

 Hotărârea de înfiinţare a unei şcoli agricole la Sannicolau-Mare, cu denumirea de “Şcoală practică -agricolă”, a fost luată pe baza testamentului lui Cristofor de Nako, un om bogat care a murit la sfârşitul anului 1800 la Pesta . El a lăsat moştenire nu numai terenul necesar, ci şi o mare sumă de bani pentru înfiinţarea unei asemenea şcoli la Sannicolau-Mare, unde era centrul moşiilor lui. Înfiinţarea aestei şcoli se înscrie în cadrul concepţiilor pedagogice care căpătaseră răspândire în a doua jumătate a sec.al XVIII-lea,în baza ideii exprimate încă din secolul anterior de către Ioan Amos Comenius (1592-1670), conform căreia în şcoli trebuie să se înveţe tot ce poate perfecţiona fiinţa umană şi contribuie la ameliorarea stării economice, politice,morale şi şcolare. În evoluţia “bătrânei doamne” a şcolii agricole româneşti putem deosebi următoarele etape: – 1802-1899 a funcţionat ca “Mică şcoală de agricultură”, în care se pregăteau 12 fii de iobagi (3 elevi români, 3 elevi germani, 3 elevi sârbi, 3 elevi maghiari) recomandaţi de învăţător ca cei mai talentaţi, ca să lucreze pe moşia familiei Nako. Şcoala fiind particulară, fiecare elev primea o bursă de 40 de florini pe an, din care achita masa şi cazarea, iar în funcţie de rezultatele obţinute, primea şi premii. – 1889-1919 devine Şcoală de stat sub Imperiul Austro-ungar. După preluarea şcolii de către stat, prin Ministerul Agriculturii au fost reglementate toate problemele financiare şi organizatorice, care au rămas valabile până în 1919,când şcoala a fost preluată de Statul Român. – 1919-1948 funcţionează ca Şcoală de Stat sub statut român.În 1919 când a fost preluată, aceasta a fost distrusă şi devastată în urma războiului mondial din 1914-1918. După ce s-au reparat şi refăcut clădirile şi s-a procurat din nou inventarul,în perioada 1919-1923, şcoala funcţionează ca “Şcoală inferioară de agricultură” cu durata de şcolarizare de 4, din care 3 ani teoretic şi un an învăţământ practic. În 1932 ministerul transformă această şcoală în şcoală de iarnă, cu durata de şcolarizare de 2 ani, care a funcţionat până în 1945, iar în perioada 1945-1948, a funcţionat ca Şcoală de îmbunătăţiri funciare. În urma reformei învăţământului din 1948, evoluţia şcolii a fost următoarea: – 1948-1955 ” Şcoală Medie Tehnică Agricolă”, care în 1955 s-a transformat în Grup Şcolar Agricol, funcţionând până în 1966 cu următoarele profile : – Şcoală profesională de mecanici agricoli – Şcoală profesională de îmbunătăţiri funciare – Şcoală profesională de tractorişti – Şcoală tehnică de maiştri agricoli – Şcoală tehnică de 4 ani cu secţiile: – agricolă, veterinară şi contabilitatea agricolă.


OFERTA EDUCAȚIONALĂ 2022 -2023

PLANUL  DE ŞCOLARIZARE ÎNVĂŢĂMÂNT LICEAL  2022-2023

( clase finanţate de la bugetul de stat)

  • ÎNVĂŢĂMÂNT  LICEAL  FILIERA TEHNOLOGICĂ

ÎNVĂŢĂMÂNT  LA    ZI

  • PROFIL   Resurse naturale şi   protecţia  Mediului
  • Resurse naturale şi protecţia mediului
    • 2 clase a IX- a  –  48 elevi-Tehnician analize produse alimentare

1 clasă IX-a – 24 elevi – Tehnician electromecanic

    

  • ÎNVĂŢĂMÂNT  PROFESIONAL DE STAT

       durata de școlarizare 3 ani

  • Electromecanică

Electromecanic  utilaje și instalații industriale-

2  clase a IX-a    –  48 elevi

  • Mecanică

       Mecanic agricol – 1  clasă a IX-a        –   24 elevi

  • Agricultură

               Lucrător în agroturism-   2  clase a IX- a     –  48 elevi

ÎNVĂŢĂMÂNT LICEAL SERAL

Filiera tehnologică

1 clasă a IX-a 28 elevi – Tehician în agricultură

1 clasa a XI-a -28 elevi -Tehnician în agricultură

1 clasa a XI-a 28 elevi – Tehnician electromecanic

1 clasa a XI-a -28 elevi – Tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii

PLAN DE ȘCOLARIZARE 2021-2022
NIVEL INVATAMANTFORMA DE INVATAMANTFILIERA PROFILSPECIALIZAREDOMENIUL DE BAZANr claseNR. ELEVI
LICEALZITehnologicaResurse naturale si protectia mediuluiTehnician ecolog şi protecţia calităţii mediuluiResurse naturale
124
LICEALZITehnologicaTehnicTehnician mecatronistMecanică124
LICEAL SERALTehnologicaTehnicTehnician mecanic pentru intretinere si reparatiiMecanica128
LICEALSERALTehnologicaTehnicTehnician electromecanicElectromecanică128
PROFESIONALZIMecanic agricolMecanica128
PROFESIONALZILucrator in agroturismAgricultura124


PROFESIONALZIElectromecanic utilaje si instalatii industrialeElectromecanica124


DOTĂRI ȘI RESURSE:


FILM DE PREZENTARE


PERFORMANȚE PRIN CARE SE DISTINGE UNITATEA