LICEUL TEHNOLOGIC ION I. C. BRĂTIANU TIMIȘOARA

FILIERA TEHNOLOGICĂ FILIERA TEHNOLOGICĂ TIMIȘOARA

LICEUL TEHNOLOGIC ION I. C. BRĂTIANU TIMIȘOARA

Adresa: Piața Huniade, Nr. 2, Timișoara
Telefon: 0785257379
Website: https://lictehbratianu.wordpress.com
Email: coltehbratianu@yahoo.com

Consulatii online:

Data ______ Intervalul orar__________Liceul Tehnologic ”Ion I. C. Brătianu”, Timișoara este o şcoală cu tradiție în învățământul profesional și tehnic, cu o ofertă unică de formare profesională pentru industria textilă. Pentru a răspunde mai bine nevoilor de dezvoltare ale elevilor și cerințelor angajatorilor din domeniile textile, mecanică, electronică și automatizări, economic și comerț, ne angajăm să oferim programe de educație și formare profesională a elevilor care să le asigure o bună integrare socio-profesională după absolvire, dar și o „a doua șansă” tinerilor care au abandonat școala din motive sociale.
Școala este un promotor deschis al toleranței și respectului, egalității de șanse și bunăstării elevilor, asumându-și misiunea de a asigura tinerilor o educație de calitate, bazată pe principii moderne care să răspundă aşteptărilor acestora.
Școala este situată în zona centrală a municipiului Timișoara beneficiind de un acces facil din orice zonă a urbei.

Agenții economici cu care școala colaborează pentru dezvoltarea abilităților parctice în concordantă cu cerințele pieței muncii sunt: SELGROSS TIMISOARA, LINAR ROMÂNIA, DROGERIE MARKT, KAUFLAND, COTTONTEX, SALON CLAUDIA LUXURY, MODATIM, PASMATEX, KFC, PIZZA HUT, TACO BELL, ROECKL MANUFAKTUR, ACELLUM.

Suntem parteneri în Proiectele Erasmus+ de cercetare și mobilități, având o vastă experiență în astfel de colaborări.

https://read.bookcreator.com/4L0KJyW2uqV9f1mZtrNTOK6yP8j2/qZESk32gQF-qQUJQZERvIA

OFERTA EDUCAȚIONALĂ

PLAN DE ȘCOLARIZARE 2021-2022 –LICEU ZI
FILIERĂ/PROFIL/ DOMENIU PREGĂTIRII DE BAZĂ/ SPECIALIZARENumăr de claseNumăr total locuriMedia ultimului admis 2020-2021Observații
Tehnician mecatronist1246,33
Tehnician în administrație2487,64
Coafor stilist1246,58
PLAN DE ȘCOLARIZARE 2020-2021LICEU SERAL
FILIERĂ/PROFIL/ DOMENIU PREGĂTIRII DE BAZĂ/ SPECIALIZARENumăr de claseNumăr total locuriMedia ultimului admis 2021-2022Observații
Tehnician mecanic pentru întreținere și reparații128clasa a XI-a
Tehnician în industria textilă128clasa a XI-a
Tehnician mecanic pentru întreținere și reparații128clasa a IX-a
Condiții de înscriere: absolvenți ai ciclului inferior al liceului – zece clase sau școala profesională
PLAN DE ȘCOLARIZARE 2020-2021ȘCOALĂ PROFESIONALĂ
FILIERĂ/PROFIL/ DOMENIU PREGĂTIRII DE BAZĂ/ SPECIALIZARENumăr de claseNumăr total locuriMedia ultimului admis 2021-2022Observații
Frizer-coafor-manichiurist-pedichiurist124
Comerciant vânzător1
24
PLAN DE ȘCOLARIZARE 2020-2021A DOUA ȘANSĂ
FILIERĂ/PROFIL/ DOMENIU PREGĂTIRII DE BAZĂ/ SPECIALIZARENumăr de claseNumăr total locuriMedia ultimului admis 2021-2022Observații
Anul I250Gimnazial inferior
Condiții înscriere: absolvenți ai ciclului primar.

FILM DE PREZENTARE