LICEUL TEHNOLOGIC ION I. C. BRĂTIANU TIMIȘOARA

FILIERA TEHNOLOGICĂ FILIERA TEHNOLOGICĂ TIMIȘOARA

Last Updated on February 24, 2022 by .

LICEUL TEHNOLOGIC ION I. C. BRĂTIANU TIMIȘOARA

Adresa: Piața Huniade, Nr. 2, Timișoara
Telefon: 0785257379
Website: https://lictehbratianu.wordpress.com
Email: coltehbratianu@yahoo.comLiceul Tehnologic ”Ion I. C. Brătianu”, Timișoara este o şcoală cu tradiție în învățământul profesional și tehnic, cu o ofertă unică de formare profesională pentru industria textilă. Pentru a răspunde mai bine nevoilor de dezvoltare ale elevilor și cerințelor angajatorilor din domeniile textile, mecanică, electronică și automatizări, economic, comerț  și estetica și igiena corpului omenesc ne angajăm să oferim programe de educație și formare profesională a elevilor care să le asigure o bună integrare socio-profesională după absolvire, dar și o „a doua șansă” tinerilor care au abandonat școala din motive sociale.

Printr-o adaptare continuă a programelor de studiu oferite la dinamica domeniilor ocupaţionale de pe piaţa forţei de muncă locală, națională și internațională, vom urmări creşterea dimensiunii europene în educația și formarea profesională pe care o oferim și promovarea  potenţialului creator al tinerei generaţii, ca premisă a progresului întregii societăți.

            În acest scop vom dezvolta resursele materiale și umane ale școlii în concordanță cu prioritățile strategice europene și naționale în domeniul educației.

Misiunea

Școala este un promotor deschis al toleranței și respectului, egalității de șanse și bunăstării elevilor, asumându-și misiunea de a asigura tinerilor o educație de calitate, bazată pe principii moderne care să răspundă aşteptărilor acestora.

Viziunea

            Ne propunem ca școala să devină o instituție deschisă pentru toate nivelurile de formare profesională din învățământul preuniversitar, apreciată de elevi, părinți și comunitatea de afaceri pentru profilul de competențe al absolvenților și formarea acestora ca cetățeni europeni.

Deviza

          F = flexibilitate, forță, fiabilitate

         O = oportunitate, orientare, organizare

         R = realizare, recunoaștere

         M = motivare, maturitate, moralitate

         A = adaptabilitate, afirmare, apartenență

         R = respect, rațiune

         E = educare, eficiență, europenizare

Suntem parteneri în Proiectele Erasmus+ de cercetare și mobilități, având o vastă experiență în astfel de colaborări.

OFERTA EDUCAȚIONALĂ

PLAN DE ȘCOLARIZARE 2022-2023 –LICEU ZI
FILIERĂ/PROFIL/ DOMENIU PREGĂTIRII DE BAZĂ/ SPECIALIZARENumăr de claseNumăr total locuriMedia ultimului admis 2021-2022Observații
Tehnician mecatronist1246,33
Tehnician în administrație1247,64
Coafor stilist1246,58
Tehnician in activitati de comert1246.55
PLAN DE ȘCOLARIZARE 2022-2023LICEU SERAL
FILIERĂ/PROFIL/ DOMENIU PREGĂTIRII DE BAZĂ/ SPECIALIZARENumăr de claseNumăr total locuriMedia ultimului admis 2021-2022Observații
Tehnician mecanic pentru întreținere și reparații128clasa a XI-a
Tehnician în activiati de comert128clasa a XI-a
Tehnician mecanic pentru întreținere și reparații128clasa a IX-a
Condiții de înscriere: absolvenți ai ciclului inferior al liceului – zece clase sau școala profesională
PLAN DE ȘCOLARIZARE 2022-2023ȘCOALĂ PROFESIONALĂ
FILIERĂ/PROFIL/ DOMENIU PREGĂTIRII DE BAZĂ/ SPECIALIZARENumăr de claseNumăr total locuriMedia ultimului admis 2021-2022Observații
Frizer-coafor-manichiurist-pedichiurist124
Comerciant vânzător1
24
PLAN DE ȘCOLARIZARE 2022-2023A DOUA ȘANSĂ
FILIERĂ/PROFIL/ DOMENIU PREGĂTIRII DE BAZĂ/ SPECIALIZARENumăr de claseNumăr total locuriMedia ultimului admis 2021-2022Observații
Anul I125Gimnazial inferior
Condiții înscriere: absolvenți ai ciclului primar.

FILM DE PREZENTARE