LICEUL TEHNOLOGIC ENERGETIC REGELE FERDINAND I TIMIȘOARA

FILIERA TEHNOLOGICĂ FILIERA TEHNOLOGICĂ TIMIȘOARA

Last Updated on February 21, 2022 by isjtadmin

LICEUL TEHNOLOGIC ENERGETIC
“REGELE FERDINAND I
TIMIȘOARA

Te așteptăm să te alături colectivului nostru !

Adresa: Str. Renașterii, Nr. 24A, Timișoara
Telefon: 0256/225905
Website: liceulenergetic.ro
Email: liceulenergetictm@gmail.com

Program : Luni – Vineri   interval orar: 10 – 12

Ne găsești pe pagina de facebook   Liceul Tehnologic Energetic “Regele Ferdinand I”
Ne găsești pe pagina de instagram  Liceul Tehnologic Energetic “Regele Ferdinand I” 

OFERTA EDUCAȚIONALĂ

PLAN DE ȘCOLARIZARE 2022-2023

NivelClasaForma de învățământDomeniuSpecializare
Liceala IX-aZiEconomicTehnician în activități economice
Liceala XI-aZiElectricTehnician instalații electrice
Liceala XI-aSeralElectricTehnician instalații electrice
Profesionala IX-aZiPrelucrări la receOperator la mașini cu comandă numerică
Profesionala IX-aZiElectromecanică mașini, utilaje, instalațiiElectromecanic utilaje și instalații industriale
Profesionala IX-aZiElectricElectrician aparate și echipamente electrice și energetice
Profesionala IX-aZiMecanică de montaj, întreținere și reparațiiMecanic echipamente hidraulice și pneumatice


DESPRE NOI :


FILME DE PREZENTARE


Ce trebuie să știi despre meseriile pe care le poți învăța la noi :

Operator mașini cu comandă numerică (CNC)
Mașinile unelte cu comandă numerică computerizată sau CNC sunt mașini unelte foarte performante de prelucrare: strung, freză, mașină de găurit etc. sau toate acestea la un loc. Majoritatea unităților de producție de astăzi, din diverse zone industriale (metal, plastic, lemn etc.), dețin mașini operate numeric, iar pentru a lucra pe o astfel de mașină trebuie să ai cunoștințe de prelucrare prin așchiere, reglare și minime cunoștinte de mecanică.
Ce vei învăța să faci dacă alegi calificarea de operator mașini cu comandă numerică (CNC)?
* Să alegi scule, dispozitive, verificatoare şi semifabricate specifice operaţiilor de prelucrare;
* Să reglezi maşini de strunjire, rectificare, frezare şi găurire;
* Să prelucrezi prin aşchiere piese de precizie conform documentației de lucru;
* Să verifici dimensiunile şi calitatea pieselor;
* Să desfăşori activităţi de mentenanţă;
* Să operezi şi să programezi maşini cu comandă numerică.

Electromecanic utilaje și instalații industriale
Majoritatea unităților de producție au nevoie de oameni specializați în meseria de electromecanic utilaje și instalații industriale, care să se ocupe de: punerea în funcţiune a utilajelor şi a instalaţiilor; întreţinerea, repararea și testarea utilajelor; utilizarea elementelor mecanice și de automatizare electronică, hidraulică şi pneumatică; montarea și demontarea organelor de mașini și mecanisme; executarea de instalații electrice de joasă tensiune.
Ce vei învăța să faci dacă alegi calificarea de electromecanic utilaje și instalații industriale?
* Să pui în funcţiune utilaje şi instalaţii;
* Să întreţii, să repari și să testeazi utilajele;
* Să utilizezi elemente mecanice și de automatizare electronică, hidraulică şi pneumatică;
* Să montezi și să demontezi organe de mașini și mecanisme;
* Să execuți instalații electrice de joasă tensiune;
* Să asiguri calitatea lucrărilor executate.

Electrician aparate și echipamente electrice și energetice
Această calificare îți va dezvolta competențe de care multe dintre companiile de top au nevoie pentru activitățile zilnice de producție, precum: efectuarea de controale, revizii, intervenții pentru eliminarea deficiențelor și incidentelor apărute în instalațiile și echipamentele electrice și energetice; măsurarea parametrilor elementelor componente ale instalațiilor și echipamentelor energetice; realizarea de lucrări de montare și punere în funcțiune a echipamentelor; lucrări de întreținere și reparații specifice acestor echipamente.
Ce vei învăța să faci dacă alegi calificarea de electrician aparate și echipamente electrice și energetice?
* Să montezi si să asiguri controlul instalațiilor și echipamentelor electrice și energetice;
* Să supraveghezi, să întreții, să reglezi, să repari aceste aparate și echipamente;
* Să execuți manevre la aceste aparate și echipamente.

Mecanic echipamente hidraulice și pneumatice
Această specializare îți va oferi toate cunoștințele de care ai nevoie pentru a parcurge etapele și reglementările tehnologice de revizie, întreținere, diagnosticare și remediere a echipamentelor hidraulice și pneumatice. Vei căpăta deprinderi și abilități care permit executarea montajului aparaturii de bază, de comandă și auxiliară. Îți vei dezvolta capacitatea de a lua decizii și de a rezolva probleme specifice locului de muncă. Îți vei consolida atitudinea de corectitudine, respect, încredere în forțele proprii și satisfacția pentru lucrul bine făcut.
Ce vei învăța să faci dacă alegi calificarea de mecanic echipamente hidraulice și pneumatice?
* Să faci revizia, întreținerea și reglarea echipamentelor electrohidropneumatice;
* Să montezi și să pui în funcțiune echipamentele electrohidropneumatice;
* Să remediezi defecțiuni și să controlezi lucrările de reparație ale echipamentelor electrohidropneumatice.

PERFORMANȚE DE CARE SUNTEM MÂNDRI !

De aproape cinci decenii, Liceul Tehnologic Energetic “Regele Ferdinand I” Timișoara este locul care își deschide porțile pentru a primi copii dornici să se inițieze în profesii de viitor. Îi ghidează și îi educă, pentru a-i transforma în tineri pregătiți și capabili să activeze cu succes în profesiile pe care le-au dobândit.

Ne-am însușit misiunea de a sprijini dezvoltatea societății prin pregătirea tinerilor la un nivel înalt, adaptat normelor europene, în diferite domenii de activitate. Promovăm și protejăm atât în rândul profesorilor, cât și al elevilor, egalitatea de şanse, dialogul, responsabilitatea, integritatea și colegialitatea.

Vino alături de echipa noastră, și nu vei regreta !