LICEUL TEHNOLOGIC ELECTROTIMIȘ TIMIȘOARA

FILIERA TEHNOLOGICĂ

LICEUL TEHNOLOGIC ELECTROTIMIȘ TIMIȘOARA

Adresa: Str. Matei Millo, Nr. 2a, Timișoara
Telefon/Fax: 0256/222444
Websitewww.colegiultehnicelectrotimis.ro
Email: electrotims@yahoo.com
Consultații online: https://meet.goole.com/air-rnfa-dsk
Data: 9.06.2020                            interval orar: 10-15

Liceul Tehnologic Electrotimiş a fost înfiinţat în 1973, prin HCM 1432/1971 prin care se transfera Liceul Industrial Târgu Mureş pentru Intreprinderea Electrotimiş, ca Şcoala Profesională şi Liceul Electrotimiş cu avizul ministerelor. Prima promoţie a absolvit în anul 1978. De la înfiinţare, instituţia funcţionează ca liceu industrial şi şcoală profesională, având organizate şi cursuri pentru şcoala de maiştri până în 1997 şi şcoală postliceală în perioada 1992-1997. Începând cu 1990 devine Grup Şcolar Industrial, subordonat Ministerului Învăţământului. Începând cu 1 septembrie 2014 se numește Colegiul Tehnic Electrotimiş, ca mai tarziu să își schimbe denumirea in Liceul Tehnologic Electrotimiș. Oferta de educaţie şi formare profesională a şcolii este adaptată la cerinţele comunităţii locale şi la dinamica pieţei muncii europene, în următoarele domenii: mecanic, electronic, electrotehnic şi producţie media, cu specializările: tehnician în automatizări, tehnician în instalaţii electrice, tehnician operator procesare text-imagine şi tehnician mecatronist. O altă formă de şcolarizare este ȘCOALA PROFESIONALĂ DUALĂ ELECTROTIMIȘ, care pregăteşte specialiști calificaţi în aceleaşi domenii, respectiv mecanic, electronica și automatizări. Unitatea şcolară aplică tehnici de predare şi învăţare moderne, dezvoltă un parteneriat activ cu agenţii economici – 19 firme de succes din Timișoara, care oferă BURSE elevilor de școală profesională.

     


OFERTA EDUCAȚIONALĂ pentru anul scolar 2021-2022
PLAN DE ȘCOLARIZARE 2021-2022

DOTĂRI ȘI RESURSE:


ELEVI IN SCOALA NOASTRA


PERFORMANȚE PRIN CARE SE DISTINGE UNITATEA

80% din absolvenții noștri sunt angajați în cadrul firmelor partenere și nu numai. Absolvenţii liceului sunt pregătiţi şi calificaţi în domeniile Tehnici Poligrafice, Mecanică, Electric și Electronică și automatizări dobândind următoarele calificări profesionale RECUNOSCUTE PRIN CERTIFICAT PROFESIONAL EUROPEAN LA LICEU:  tehnician operator procesare text/imagine, tehnician mecatronist, tehnician in instalații electrice,  tehnician electrotehnist,  tehnician in  automatizări. CERTIFICĂRI PROFESIONALE DOBÂNDITE LA ȘCOALA PROFESIONALĂ: operator la mașini cu comandă numerică, strungar, lăcătuș construcții metalice și utilaj tehnologic, electronist aparate și echipamente, confecționer produse electrotehnice.

Absolvenții școlii noastre reușesc în proporție de 100% să promoveze și să obțină CERTIFICATUL DE COMPETENȚE PROFESIONALE dvenind specialiști calificați fiind căutați și angajați în companii de top. De asemenea, toți elevii Școlii Profesionale Duale Electrotimiș sunt bursieri.