COLEGIUL TEHNIC “EMANUIL UNGUREANU” TIMIȘOARA

FILIERA TEHNOLOGICĂ FILIERA TEHNOLOGICĂ TIMIȘOARA

Last Updated on March 14, 2022 by .

COLEGIUL TEHNIC “EMANUIL UNGUREANU” TIMIȘOARA

Adresa: Piata Iancu Huniade, Nr. 3, Timișoara
Telefon: 0356411540
Website:  https://eungureanu.ro/
Email: emanuil.ungureanu@yahoo.com, ct.eungureanu@gmail.com

SCURT ISTORIC

Şcoala orăşenească de meserii

Dezvoltarea industrială a oraşului Timișoara a dus la creşterea numărului celor care doreau să înveţe o meserie, aceasta fiind categoria care avea să constituie burghezia oraşului, încă din secolul al XVIII-lea. În 1879 se deschisese în oraş o şcoală de arte şi meserii dar cum numărul copiilor care voiau să urmeze cursurile unei astfel de şcoli creştea, în anul 1899 a început construcţia unei noi clădiri care avea să adăpostească o şcoală cu un asemenea profil.

Şcoala a fost înzestrată cu întreg utilajul necesar, de la mobilier şi material didactic până la maşinile şi uneltele de care elevii aveau nevoie pentru a deprinde diverse meserii. Ulterior, pictorul Ştefan Szönyi a realizat fresca monumentală din sala festivă, de 15 metri lungime şi patru metri lăţime, care a fost restaurată în anii ’80 de pictorul V. Ţigu. Şcoala a fost inaugurată la 1 septembrie 1900, în prezenţa ministrului maghiar al educaţiei, şi s-a dovedit a fi extrem de folositoare oraşului, căci numărul ucenicilor a crescut de la an la an. În perioada interbelică a fost o şcoală de arte şi meserii, singura din regiune, care pregătea meşteşugari pentru întreaga provincie a Banatului, iar în 1942 a devenit liceu industrial. În 1940 au fost adăpostiţi în şcoală 102 elevi refugiaţi de la şcolile din Oradea, Satu-Mare, Baia-Mare şi Târgu-Mureş iar între anii 1940 şi 1942 a adăpostit şi un lagăr antifascist. În timpul regimului comunist liceul a fost transformat în şcoală medie tehnică pentru electroenergie şi electrotehnică, dobândind, în 1958, numele de Şcoala „Electromotor”, iar în 1975 a devenit liceu industrial, păstrându-şi acelaşi nume.

Astăzi, fosta şcoală de meserii este Colegiul Tehnic „Emanuil Ungureanu”.

OFERTA EDUCAȚIONALĂ

PLAN DE ȘCOLARIZARE 2022-2023

ÎNVĂȚĂMÂNT LICEAL
FILIERA/PROFIL/ DOMENIU PREGĂTIRII DE BAZĂ/ SPECIALIZARE
Număr de claseNumăr total locuriMedia ultimului admis
2020-2021
Observații
Tehnologică/Servicii/Economic/Tehnician în activități economice2485,76
Tehnologică/Servicii/Turism/Tehnician în hotelărie

Tehnologică/Servicii/Comerț/Tehnician în activități de comerț

Tehnologică/Servicii/Comerț/Tehnician în activități de comerț
1

1


1
24

24


28

5,70

5,97
Clas a-XI-a
Seral

Tehnologică/Tehnic/Electronica automatizari/Tehnician operatori roboți industriali
Tehnologică/Tehnic/Electronica automatizari/Tehnician de telecomunicații

1


2

24


48
4,61
Tehnologică/Tehnic/Electric/Tehnician în instalații electrice
1244,60
ÎNVĂȚĂMÂNT PROFESIONAL
CALIFICAREA
Număr de claseNumăr total locuriObservații
COMERCIANT-VÂNZĂTOR
OSPĂTAR (chelner)VÂNZĂTOR ÎN UNITĂȚI DE ALIMENTAȚIE
BUCĂTAR
1
0,5
0,5
24
12
12
DUAL
DUAL
DUAL
ELECTRICIAN EXPLOATARE JOASĂ TENSIUNE124DE STAT
ELECTRICIAN EXPLOATARE JOASĂ TENSIUNE124DUAL

ACTIVITĂȚI DESFĂȘURATE:


CLIP DE PROMOVARE A ÎNVĂȚĂMÂNTULUI PROFESIONAL

https://www.youtube.com/watch?v=c3SjAwyAtfo


PERFORMANȚE PRIN CARE SE DISTINGE UNITATEA

In anul 2016 ȘI 2020 COLEGIUL TEHNIC ”EMANUIL UNGUREANU” A APLICAT ȘI CÂȘTIGAT CARTA VET

Carta pentru Mobilități Erasmus+ V.E.T. este o recunoaștere instituțională a capacității de a implementa proiecte europene de mobilitate finanțate de Uniunea Europeană prin Programul Erasmus Plus și oferă o variantă simplificată de a accesa proiecte Erasmus Plus până în anul 2020.

Menirea noastră, asemenea oricărui liceu tehnologic din această ţară, este aceea de a experimenta în fiecare zi conceptele de dăruire, competenţă, calitate, profesionalism în educaţie prin pregătirea pentru muncă şi viaţă a elevilor noştri. Şi din dorinţa de a găsi calea optimă de dezvoltare şi creştere prin care să asigurăm absolvenţilor noştri oportunităţi sporite pe piaţa muncii, să le deschidem mintea şi sufletul pentru a putea înţelege mai bine cine sunt, ce pot, ce nu ştiau despre ei, am descoperit o nouă cale de învăţare prin proiectele europene.

Prin proiectele europene devenim creatorii şi promotorii unor instrumente educaţionale şi căi de învăţare  centrate pe elev, generatoare de „know-how”, cu implicaţii directe în lumea reală a muncii. Toate aceste experienţe pot fi reunite în jurul competenţei „Învăţăm să învăţăm, valabilă şi viabilă de la participantul individual şi până la nivel instituţional, devenind cu toţii mai adaptaţi la cerinţele lumii în care trăim.

Astfel, am făcut posibile peste 300 mobilităţi de elevi şi 40 de mobilităţi ale cadrelor didactice, în aproape toată Europa.