LICEUL TEORETIC PECIU NOU

FILIERA TEORETICĂ

LICEUL TEORETIC PECIU NOU

Adresa: Str. Principală, Nr. 309, Peciu Nou
Telefon: 0256/414545
Website: www.liceulpeciunou.ro
Email: liceulpeciunou@yahoo.com
Consultații onlinehttps://meet.google.com/vcb-nxjy-ocn

Data:12.07.2021                        interval orar:13-14

Istoricul Liceului Teoretic Comuna Peciu Nou

Școala din Peciu Nou datează din anul 1726, fiind o școală cu predare în limba germană. Primul document de atestare a înființării școlii datează din anul 1774, când localitatea figura ca și colonie germană și școală.

La finalul primului război mondial se reintroduce în școală limba germană ca limbă de predare la toate clasele. În anul 1925 se deschide o școală de ucenici.

În anul 1937 se înființează clasa cu predare în limba română în care sunt cuprinși copiii coloniștilor români veniți în comună sporadic din 1919. Primul învățător român calificat a fost Ioan Duțescu.

În primii ani după cel de-al II – lea război mondial, în Peciu Nou funcționează Școala română cu clasele I – IV, Școala germană cu clasele I – IV și secția sârbă cu clasele I-IV. La clasele V – VIII funcționa o singură secție mixtă. În anii 1961-1962 se desființează secția sârbă din cauza lipsei elevilor, numărul elevilor de etnie germană rămâne constant iar cel al elevilor români crește.

Liceul a funcționat până în 1977 (11 serii de elevi) sub diferite denumiri. Abia în 1991-1992 se reînființează sub denumirea Liceul Teoretic Comuna Peciu Nou, profil real, secția matematică-fizică.

În prezent există câte două clase paralele începând cu clasa pregătitoare și până la clasa a XII – a inclusiv.

Sursa: Monografia Comunei Peciu Nou, prof. Sabina Frunză (manuscris)


OFERTA EDUCAȚIONALĂ
PLAN DE ȘCOLARIZARE 2021-2022
FILIERĂ/PROFIL/ DOMENIU PREGĂTIRII DE BAZĂ/ SPECIALIZARENumăr de claseNumăr total locuriMedia ultimului admis 2020-2021Observații
Științe ale naturii2523,16


DOTĂRI ȘI RESURSE:


FILM DE PREZENTARE


PERFORMANȚE PRIN CARE SE DISTINGE UNITATEA