LICEUL TEORETIC RECAȘ

FILIERA TEORETICĂ

LICEUL TEORETIC RECAȘ

Adresa: Str. G.Cosbuc , Nr. 1, Recas
Telefon: 0256/ 330123
Website: www.liceulrecas.ro
Email: liceul.recas@yahoo.com


SCURT ISTORIC

In timpul imigrării germanilor în localitatea Recaş, proces care a început în anul 1724, de instruirea copiilor se ocupau călugării franciscani, care au fost consideraţi ca primii învăţători.

              Cu toate că începând cu anul 1735 în localitate vin bulgarii care fugeau din calea turcilor, dar care ulterior şi-au continuat drumul spre Vinga, Lovrin şi Dudeştii Vechi, iar începând cu anul 1763 se colonizează români din ţinuturile Ardealului,populaţia majoritară din acea vreme era  cea germană, motiv pentru care şcoala se făcea în limba germană, aceasta devenind de sine stătătoare în anul 1803 şi rămâne până în 1900 singura şcoală pentru toţi copii satului.

              În anul 1843 s-a zidit un nou local pentru şcoală.

              Colonizarea croaţilor a început în anul 1744, continuând şi în perioada următoare, motiv ce a determinat în anul 1856 zidirea unui etaj la  edificiul şcolii pentru copii şocaţi – croaţi.

              În anul 1869 şcoala germană a devenit confesională, din acest an şi până ăn 1885 învăţătorii fiind plătiţi de la casieria comunală.

              În anul 1894 s-a încercat statificarea şcolii confesionale, doi ani mai târziu luând fiinţă şcoala industrială. Şcoala şocaţilor, din lipsă de copii este silită să se unească cu şcoala germană, Ministerul Cultelor, administraţie maghiară, obligând Primăria Recaş să întreţină şcoala şi pe învăţători.

              În anul 1899 începe colonizarea maghiarilor, proces care se intensifică în perioada anilor 1905 – 1907. Acest lucru determină construcţia unei şcoli primare cu 2 posturi şi o şcoală de copii mici cu 1 post, în limba maghiară, şcoli care începând cu anul 1908 îşi măresc numărul de posturi la 3, respectiv 2. Au frecventat cursurile la această şcoală chiar copii români din localitate şi din satele învecinate.

              In anul 1920, odată cu preluarea administraţiei de către Coroana României s-a înfiinţat în anul 1922 pe lângă şcoala maghiară o secţie în limba română. In acelaşi an elevii şocaţi au fost scoşi de la şcoala confesională germană fiind trecuţi la secţia croată a şcolii de stat, unde a fost înfiinţată a patra clasă.

              Până în anul 1933 au funcţionat în localitate şcoli în limba română, maghiară, germană şi croată fie ca şcoli de sine stătătoare fie ca secţii ale şcolii de stat, durata de şcolarizare fiind de 6 ani. Incepând din anul 1934 se trece la învăţământul de 7 clase iar din anul 1965 la învăţământul de 8 clase.

              In anul 1960 se desfiinţează secţia croată, în 1986 secţia germană, din lipsă de elevi.

              In anul 1961 se înfiinţează Liceul Recaş şi funcţionează până în 1978, când se transformă în Şcoala generală cu clasele I – X până în 1986 când, se reînfiinţează Liceul Recaş.

              In anul 1975 liceul se mută în actuala clădire.

              După reînfiinţare liceul a avut profil agricol, apoi matematică – fizică, în prezent având profil real, filiera teoretică, specializarea ştiinţe ale naturii.

OFERTA EDUCAȚIONALĂ
PLAN DE ȘCOLARIZARE 2020-2021
FILIERĂ/PROFIL/ DOMENIU PREGĂTIRII DE BAZĂ/ SPECIALIZARENumăr de claseNumăr total locuriMedia ultimului admis 2019-2020Observații
Științe ale Naturii2564,58

DOTĂRI ȘI RESURSE:

Vedere generala
lectii atractive
competitii sportive

FILM DE PREZENTARE


PERFORMANȚE PRIN CARE SE DISTINGE UNITATEA

Fiind singurul liceu din localitate, ne oferim serviciile elevilor comunitatii, iar de aproximativ 5 ani, 25 % dintre elevi de liceu vin si din localitatile invecinate. Performante, chiar daca nu foarte mari, avem in toate domeniile, olimpiade sii concursuri, extrascolare, competitii sportive, clubul de sah.