LICEUL TEORETIC “IULIA HASDEU” LUGOJ

FILIERA TEORETICĂ

LICEUL TEORETIC “IULIA HASDEU”  LUGOJ

Adresa: Str. V. V. Delamarina, Nr. 1, Lugoj
Telefon: 026/351714
Website: www.cniuliahasdeu.ro
Email: colhasdeu@gmail.com


Istoricul Liceului Teoretic „Iulia Hasdeu” Lugoj

Istoria Liceului Teoretic „Iulia Hasdeu” începe în anul 1903, când a fost înființată Şcoala Civilă de Fete cu predare în limba maghiară. Aceasta devine, în 1915, Şcoală Gimnazială Comunală.
După Marea Unire din 1918, începând cu 1 septembrie 1919, şcoala funcţionează cu limba de predare română. În anul 1920, unitatea primeşte avizul de a funcţiona ca şcoală de stat şi instituţia începe să poarte denumirea de Şcoală Medie Civilă Română de Stat.
         În anul 1925 prin Ordinul nr. 123287/6 septembrie 1925 şcoala primeşte denumirea de Gimnaziu de Fete, iar de la 1 septembrie 1926 numele şcolii va deveni Liceul de Fete. Prin Decretul 397/1927 liceul va purta denumirea de „Iulia Hasdeu”.
În urma reformei din 1948, prin care s-a dat învăţământului o nouă structură de organizare. Din octombrie 1954, şcoala poartă numele de Şcoală Medie nr. 15, iar din octombrie 1965, şcoala este denumită Liceul nr. 2 şi îşi desfăşoară activitatea într-o clădire nouă (actualul spațiu).
 Începând cu anul şcolar 1968/1969, se înfiinţează clasa a IX-a cu profilul real. În 1972 liceul se transformă din Liceul de cultură generală nr. 2 în Liceul Industrial.
Liceul a redevenit liceu teoretic, preluându-se numele „Iulia Hasdeu” din anul şcolar 1990/1991. Tot din 1990/1991, liceul a reluat şi pregătirea claselor de gimnaziu.
Începând cu iunie 2004, Ministerul Învăţământului decide schimbarea statutului, precum şi numele instituţiei, de la cel de Liceu Teoretic la cel de Colegiu Național. La începutul anului școlar 2018/2019 prin ordinul ministrului educației 5079/11.09.2018 școala a revenit la numele de Liceul Teoretic „Iulia Hasdeu”.
OFERTA EDUCAȚIONALĂ
PLAN DE ȘCOLARIZARE 2021-2022
FILIERĂ/PROFIL/ DOMENIU PREGĂTIRII DE BAZĂ/SPECIALIZARENumăr de claseNumăr total locuriMedia ultimului admis 2020-2021Observații
Matematică informatică1267,29
Științe ale Naturii1267,62
Bilingv engleză franceză1267,23necesită test de limbă
Filologie ucraineană1264,61necesită test de limbă

DOTĂRI ȘI RESURSE:

Liceul Teoretic Iulia Hasdeu Lugoj dispune de:

Clădiri – 4

 • Săli de studiu – 60
 • Sală festivă – 1
 • Redacţia revistei școlare IULIA -1
 • Bibliotecă (cu peste 20000 volume)
 • Laboratoare – 6 – din care:
  • Laborator biologie – 1
  • Laborator fizică – 1
  • Laborator chimie -1
  • Laborator informatică – 3 (90 – calculatoare)
 • Cabinete – 7 din care:
  • Cabinet pentru limba engleză – 1
  • Cabinet pentru limba franceză – 1
  • Cabinet pentru limba română – 1
  • Cabinet matematică – 1
  • Cabinet biologie – 1
  • Cabinet psihologie – 1
  • Cabinet educaţie fizică – 1
  • Cabinet al proiectului ROSE – 1
 • Birouri administrative – 4
 • Săli gimnastică1
 • Bază sportivă – terenuri – 1
 • Cantină – sală de mese -1
 • Ateliereîntreţinere- 1


FILM DE PREZENTARE


PERFORMANȚE PRIN CARE SE DISTINGE UNITATEA

Premii 2019/2020

La etapa zonală a Olimpiadei de Limba și literatura română, elevii școlii au obținut următoarele rezultate: la clasa a V-a, pregătiți de domnul profesor Dorin Murariu, elevii Timeea Fekete și Bogda Ivanciu-Stroia au obținut câte o mențiune; la clasa a VI-a, pregătit de doamna profesor Andreea Cliciovan, elevul Claudiu Bădină a obținut premiul al II-lea, iar elevii Mario  Gherga și Sârbescu Lucas câte o mențiune; la clasa a VII-a, pregătită de doamna profesor Andreea Cliciovan, eleva Marisa Armaș a obținut premiul al II-lea, iar eleva Tania Golâmbu o mențiune; la clasa a IX-a, pregătiți de doamna profesor Anca Murariu, elevii David Rusalin și Thomas Florea au obținut premiul I, respectiv premiul al II-lea.

La etapa zonală a Olimpiadei Lectura ca abilitate de viață, au obținut premii, pregătite de domnul profesor Dorin Murariu,  elevele Alessia Constantin (premiul al II-lea) și Miruna Mateescu (Premiul al III-lea), Alexandra Chitan (premiul al II-lea) și Victoria Ivănescu (premiul la III-lea). La aceiași olimpiadă, Amalia Bodac din clasa a XI-a D, pregătită de doamnele profesor Camelia Ivănescu și profesor Anca Murariu. La etapa județeană a Olimpiadei Lectura ca abilitate de viață eleva Andreea Trif Andreea, din clasa a XI-a D a obținut o mențiune (pregătită de doamnele profesor Camelia Ivănescu și profesor Anca Murariu)

Dtorită pandemiei și stării de urgență, în acest an școlar nu s-au desfășurat etapele județene la OLLR gimnaziu și liceu și OLAV gimnaziu.

Membrii catedrei de matematică s-au implicat în pregătirea elevilor pentru Olimpiada de matematică şi pentru Concursului de matematică aplicată „Adolf Haimovici”. La etapa locală a olimpiadei matematică, elevii Suciu Rareș (din clasa a IX-a A) și Popîrlan Bogdan (clasa a X-a A), pregătiți de doamna profesor Moatăr Enikö, au obținut premiul I. Elevele Paraczki Andrada (clasa a X-a A), pregătită de doamna profesor Moatăr Enikö, și Dömötör Miruna și (clasa a XII-a A), pregătit de doamnul profesor Bot Trandafir au obținut premiul al II-lea. Elevul Denis Dinu (clasa a X-a A), pregătit de doamna profesor Moatăr Enikö, a obținut premiul al III-lea. Mario Gherga, (clasa a VI-a), pregătit de doamna profesor Călin Nurte, a obținut o mențiune.

La concursul interjudeţean de chimie „Octavian Larionescu” ediţia a XI- a, elevii au obținut următoarele rezultate: premiul al II-lea – Bălan Alexandra din clasa a VII-a (pregătită de doamna profesor Bârlea Ana); mențiuni – Armaș Marisa din clasa a VII-a; Danciu Larisa și Hetei Florin din clasa a IX-a B; Florea Alexandru din clasa a X-a C (pregătiți de doamna profesor Bârlea Ana); Drăgan Andrei din clasa a IX-a; Dinu Denis și Paraczki Andrada din clasa a X-a A (pregătiți de doamna profesor Fedorca Letiția); Chitan Alexandra din clasa a X-a C (pregătită de doamna profesor Dobrean Alina).

În 7 mai 2020 s-a desfășurat etapa județeană a Olimpiadei de Biologie, iar un elev dintre cei trei calificați, Suciu Rareș din clasa a IX-a A, pregătit de doamna profesor Lupulescu Maria a obținut premiul al III-lea.

În semestrul I al anului școlar 2020/2021, doamna profesor Dumitrița Gheju a pregătit 6 elevi pentru faza locală (14.12.2019) a Concursului „Public Speaking” și a obținut următoarele premii: Bogdan Ruian – Premiul I, Popet Andrei – Premiul I, Adam Theodora – Premiul al II-lea, Hantig Daniel – mențiune. Doamna profesor Gheju a participat cu elevii Chitan Alexandra, Erdei Cristian, Bogoevici Anamaria si Paraczki Andrada din clasele a X-a C și a X-a A la Concursul Național „Feeria iernii”, secțiunea felicitari cu mesaje în limba engleză. Doamna profesor Mirela Dinu a selecţionat elevii care vor lua parte la concursurile „Once Upon A Time” şi la olimpiada şcolară şi a făcut pregătire suplimentară cu ei. Doamna profesor Cristiana Ionescu a pregătit-o pe eleva Ișfănescu Andra, din clasa a IX-a D, care a obținut Premiul II la faza locală a Concursului Public Speaking”. Domnul profesor Dan Bortoc a obținut Premiul I la faza locală a Concursului Public Speaking”, cu elevul Alexandru Nistorescu, din clasa a X-a D. Ambii elevi s-au calificat la faza județeană.

În semestrul al II-lea al anului şcolar 2019/2020, doamna profesor de engleză, Ionescu Cristiana a pregătit elevii școlii pentru olimpiadele și concursurile școlare. Drept urmare, elevii Kereszturi Bogdan, Liber Rafaela și Toma Andreea, din clasa a IX-a D, s-au calificat la faza județeană a Olimpiadei de limba engleză, unde elevul Kereszturi Bogdan a obținut 90p. De asemenea, eleva Ișfănescu Andra din clasa a IX-a D a obținut Premiul I la faza județeană a Concursului „Public Speaking” cu 100p. Elevii pregătiți de doamna profesor Dinu Mirela au obținut 3 mențiuni la faza pe județ a olimpiadei cu următorii elevi: Pletea Priscilla, Bogdan Gabriela (clasa a VII-a) și Spitzer Patrick (clasa a VIII-a). La faza județeană a Concursului Public Speaking elevii pregătiți de doamna profesor Gheju Dumitrița obținut următoarele premii: Hanțig Daniel (clasa a X-a A) – Premiul al II-lea; Popeț Andrei (clasa a IX-a A) – mențiune; Adam Theodora (clasa a XI-a A) – mențiune.

Profesorii din cadrul acestei catedrei de limba franceză (Branga Adriana, Bululoi Ramona, Miculescu Maria, Suciu Monica) au pregătit în mod constant elevii  pentru bacalaureat, concursurile de specialitate / examenul  de certificare a competenţelor (DELF),  pregătirea desfăşurându-se conform unui program clar stabilit, inclusiv prin proiectul ROSE.

Membrele catedrei de limba franceză au organizat faza pe şcoală a Olimpiadei de limba franceză în 13 decembrie 2019. La această fază au participat 25 de elevi dintre care s-au calificat 19 elevi la faza locală, care s-a organizat în 15 februarie 2020, în cadrul liceului nostru. La aceasta fază s-au obţinut rezultate foarte bune: elevii pregătiţi de doamna profesor Monica Suciu au obţinut următoarele rezultate: Mihăescu Alexandra, din clasa a IX-a A, menţiune;  Paraczki Andrada, Dinu Denis şi Anderca Armina, din clasa a X-a A, premiul I, premiul II și respectiv o menţiune; eleva Haţegan Simina, din clasa a XI-a A, premiul II. Elevii pregătiţi de doamna profesor Branga Adriana au obţinut următoarele rezultate: eleva Goloşie Luana, din clasa a XII-a F, a obținut premiul I, iar eleva Balintescu Roxana din clasa a XII-a F, premiul II. În urma acestor rezultate toţi elevii s-au calificat la faza judeţeană (29 februarie/7martie 2020), unde eleva Goloşie Luana (clasa a XII-a, profesor Branga A.) a obţinut Premiul I, iar eleva Anderca Armina Florena (clasa a X-a A, profesor Suciu M.) a obţinut premiul III. La Concursul regional de creaţie literară în limba franceză „Le printemps des poètes”, desfăşurat la Râmnicu Vâlcea, în februarie- martie 2020, eleva Ştefan Amalia (clasa a XII-a F, profesor Monica Suciu) a obţinut  o menţiune.

La Concurs județean „Sfântul Iosif cel Nou de la Partoș”, etapa zonală, elevii de gimnaziu de la Liceu Teoretic „Iulia Hasdeu” Lugoj, coordonați de domnul profesor Gondoci Ioan, au obținut o mulțime de premii. Luminos Alesia, din clasa a V-a A, a obținut locul I la secțiunea Pricesne, iar Irinescu Raluca, din clasa a VIII-a, a obținut premiul I la secțiunea eseu religios. Tot la această secțiune, Tiron Teodor, din clasa a V-a A, a obținut locul II, Gherga Mario, din clasa a VI-a, a obținut locul III și Bogdan Gabriela, din clasa a VII – a, mențiune I. La secțiunea Desen, Ivanviciu Bogdan, din clasa a V-a A, a obținut locul II și Enache Andrada, din aceiași clasă, locul III. Grupul vocal „Taina”, al Liceului Teoretic „Iulia Hasdeu” Lugoj, dirijat de elevul Vereș Mihaly-Balasz, din clasa a XII-a D, și coordonat de domnul profesor Vasile Gondoci și de doamna profesor Ivanciu Gabriela, a obținut, în 14 decembrie 2019, la concursul județean de „Colinde și datini de Crăciun”, ediția a XX-a, premiul al III-lea.

Începând cu luna octombrie 2019, profesorii de informatică Torok Ladislau și Ciociu Elena au făcut pregătire cu elevii apți pentru performanță, în vederea participării la olimpiadele și concursurile specifice.

Profesorii Constandache Simona și Lupulescu Manuela au pregătit elevii participanți la olimpiada de fizică, faza pe școală/locală și pentru faza județeană ce a avut loc în data de 15 februarie 2020 la Colegiul Național „C.D. Loga” Timișoara. La etapa județeană a Olimpiadei de fizică, elevul Popîrlan Bogdan Ioan din clasa a X-a A, pregătit de doamna Doamna profesor Constandache Simona, a obținut mențiune. De asemenea, elevul Sîrbescu Lucas Mihail din clasa a VI-a, pregătit de doamna Doamna profesor Lupulescu Manuela, a obținut mențiune la etapa județeană. La această etapă județeană s-au calificat și au participat 3 elevi la clasa a VI-a, 4 elevi la clasa a IX-a și 1 elev la clasa a X-a.

Doamna profesor Constandache Simona a sprijinit elevii claselor a VII-a, a IX-a A și a X-a A în rezolvarea problemelor propuse de către revistele de fizică „Evrika” și „Delta”, aceștia obținând și premiile oferite de revistele de specialitate.

În 18 decembrie 2019, în cadrul catedrei de istoire de la Liceul Teoretic „Iulia Hasdeu” Lugoj s-a organizat Olimpiada de Istorie – faza pe școală. În urma analizei rezultatelor la această fază a olimpiadei de istorie s-au calificat pentru etapele următoare elevii: Curutius Vlad-Cristian, din clasa a IX-a (profesor coordonator Șipoș Ibolya), Bălan Alexia, Bodac Amalia, Trif Andreea (din clasa a XI-a), Boja Timeea, Strian Larisa, Birgean Cosmina, Toderescu Iasmina din clasa a XII-a (profesor coordonator Suciu Horațiu).

În 7 martie 2020, la Timișoara, s-a desfășurat Olimpiada de Istorie – faza județeană. La acestă fază aolimpiadei de istorie, elevele Bodac Amalia și Trif Andreea (din clasaa XI-a D), pregătite de domnul profesor Suciu Horațiu, au obținut câte o mențiune.

La Concursul de realizare de material informative cu tema prevenirii consumului de droguri, din cadrul proiectului județean „Vreau să trăiesc sănătos”, organizat de ISJ Timiș (iunie-iulie 2020), la secținuea afișe-gimnaziu, elevii Mario Gherga și Alessia Constantin, din clasa a VI-a, pregătiți de domnul profesor Horațiu Suciu, au obținut locul al III-lea.

Pe data de 29.02.2020 elevul Gherga Mario din clasa a VI-a, a obținut mențiune la Concursul Național Terra faza județeană (profesor coordonator Jivulescu Codruța) și elevul Ivanciu Stroia Bogdan din clasa a V-a A, a obținut premiul SGR la același concurs (profesor coordonator Ivanciu Gabriela).

Profesorii din catedra de educație fizică și sport au obținut rezultate foarte bune la sporturile de echipă. Domnul profesor Eneșca Ionuț a obținut locul al II-lea la faza locală a competiției de baschet-băieți-liceu și locul al III-lea la faza municipală a competiției de volei-fete-gimnaziu; doamna profesor Nicolae Georgeta a obținut locul I la etapa județeană a competiției de volei-fete-liceu (echipa de volei calificându-se la etapa județeană) și locul I la etapa municipală a competiției de handbal-băieți (echipa calificându-se la etapa județeană). Domnul Nopcea Silviu a participat cu elevii pregătiți de dânsul la concursul ,,Înălțarea Spirituală în Artă” și la concursul „Imagini Timișorene”.