LICEUL TEORETIC „VLAD ȚEPEȘ” TIMIȘOARA

FILIERA TEORETICĂ FILIERA TEORETICĂ - TIMIȘOARA

LICEUL TEORETIC „VLAD ȚEPEȘ” TIMIȘOARA

Adresa: Str. Surorile Martir Caceu, Nr. 47, Timișoara
Telefon: 0256/224384; 0356/405315
Website: www.vladtepes.tm.ro
Email: licvladtepes_tm@yahoo.com
Consultații online: meet.google.com/tcn-nfey-sbg 
Data:                              interval orar:

În toamna anului 1975, s-a înființat, în Timișoara Școala Generală nr. 23, sub conducerea d-nei IANCULESCU OLIMPIA. Școala funcționa cu 4 clase primare, 4 clase gimnaziale și un corp profesoral alcătuit din 4 învățători și 15 profesori. În primăvara anului 2001, școala își schimbă denumirea în Școala cu clasele I-VIII nr. 23 „Vlad Țepeș” sub conducerea actualului director prof. dr. TIBERIU CIOBANU.

Începând cu anul școlar 2000-2001, școala noastră devine școală integratoare pentru copii cu cerințe educaționale speciale, școlarizând în învățământul de masă elevi cu CES cu sprijinul a doi profesori itineranți și a unui psiholog școlar

Claselor primare și gimnaziale li se adaugă o clasă a IX-a specializarea Științe sociale în anul 2003. Ca urmare, instituția se transformă în Liceul Teoretic „Vlad Țepeș” la inițiativa aceluiași director TIBERIU CIOBANU. Începând din anul 2004, în Liceul Teoretic „Vlad Țepeș” se școlarizează o clasa cu specializarea Filologie, care se adaugă celei cu specializarea Științe sociale.

După anul 2009, s-a adăugat învățământului de zi, ciclul superior al liceului, o clasă a XI-a, cu forma de învățământ seral, profilul uman, specializarea Științe sociale, iar începând cu anul 2010, liceul școlarizează elevi atât la zi cât și seral (inclusiv clasa a IX-a).

Din anul școlar 2012-2013, ca urmare a restructurării rețelei școlare impuse de Guvernul României de la acea vreme, liceul preia în structura sa Grădinița cu Program Prelungit nr. 28 Timișoara, care dispunea de 6 grupe de copii preșcolari.

În prezent Liceul Teoretic „Vlad Țepeș” din Timișoara funcționează cu 5 grupe de preșcolari, 5 clase de ciclu primar, 4 clase de ciclu gimnazial și 12 clase de ciclu liceeal zi.  Director al liceului este prof. dr. TIBERIU CIOBANU, iar director adjunct, prof. LILIANA PETRENCIUC.


OFERTA EDUCAȚIONALĂ

Liceul Teoretic „Vlad Țepeș” Timișoara este o unitate de învățământ preuniversitar din județul Timiș. Școala se află în zona centrală a municipiului Timișoara. Ea cuprinde următoarele niveluri educaționale:

 4 trepte de şcolaritate: preșcolar, primar, gimnaziu, liceu

 o gama largă de discipline opţionale: limbi străine, științe ale naturii și științe sociale, istorie aplicată și geografia mediului, baschet-fotbal, şah, cercuri și proiecte educative locale, regionale și internaționale.

Liceul oferă formare inițială pentru filiera teoretică.

În cadrul acesteia, profilul uman asigură, în formarea inițială, specializările filologie și științe sociale. La finalizarea ciclului liceal, absolvenții școlii dobândesc, pe lângă diploma de absolvire a ciclului superior al liceului și diploma de bacalaureat.

PLAN DE ȘCOLARIZARE 2020-2021
FILIERĂ/ PROFIL/ DOMENIU PREGĂTIRII DE BAZĂ/ SPECIALIZARENumăr de claseNumăr total locuriMedia ultimului admis 2019-2020Observații
TEORETICĂ/ UMAN
SPECIALIZARE
Științe Sociale2567,89
Filologie1288,06

DOTĂRI ȘI RESURSE:


FILM DE PREZENTARE


PERFORMANȚE PRIN CARE SE DISTINGE UNITATEA

Premii la Olimpiada de Istorie

 • 2014, Premiul II, etapa județeană, clasa a XII-a
 • 2016, Premiul II, etapa județeană, clasa a XII-a
 • 2020, Mențiuni, etapa județeană, clasa a XI-a, clasa a XI-a

Premiu III la Concursul Național de Minecraft pentru Educație 2019 – categoria claselor IX-X

Premii la Concursul „Cultură și civilizație în România”:

 • 2019, Premiul I la etapa județeană, calificarea echipajului la etapa națională – Iași
 • 2018, Premiul I la etapa județeană, Premiul Special la etapa națională – Galați
 • 2017, Premiul I la etapa județeană, Premiul Special la etapa națională – Râmnicu-Vâlcea
 • 2016, Premiul I la etapa județeană, Premiul Special la etapa națională – Suceava
 • 2015, Premiul II la etapa județeană

Premii la Concursul „Istorie în dimensiune virtuală”:

 • 2020, Premiul II, etapa județeană
 • 2020, Premiul III, etapa județeană
 • 2020, Mențiune, etapa județeană
 • 2019,  Premiul II, etapa județeană
 • 2019, Premiul III, etapa județeană

Premii la Concursul „Istoria Holocaustului”:

 • 2018, Premiul II, etapa județeană, Premiul III etapa județeană

Premiul I la Concursul „Referate științifice ale elevilor – istorie”, calificare la etapa națională, 2018

Premiul I la Concursul Național „Minorități minore” – 2016

Premiul I la Concursul „Revoluția română din decembrie 1989 în viziunea elevilor timișoreni” – ediția 2019

Premiul I la Concursul „Revoluția română din decembrie 1989 în viziunea elevilor timișoreni” – ediția 2018

Premiul I la Concursul „Revoluția română din decembrie 1989 în viziunea elevilor timișoreni” – ediția 2017

Premiul Special Concursul „Revoluția română din decembrie 1989 în viziunea elevilor timișoreni” – ediția 2018

Premiul I la Concursul din cadrul „Târgului activităților formale și nonformale” 2019

Premiul III la Festivalul Formațiilor de Teatru din Armata Română – 2017

Premiul I la Festivalul „Teatru versus medii online” – 2018