LICEUL TEORETIC “JEAN LOUIS CALDERON” TIMIȘOARA

FILIERA TEORETICĂ FILIERA TEORETICĂ - TIMIȘOARA

Last Updated on February 21, 2022 by isjtadmin

LICEUL TEORETIC “JEAN LOUIS CALDERON” TIMIȘOARA

Un liceu de elită în învățământul românesc

Adresa: STR. PESTALOZZI NR.14, TIMIȘOARA, JUDEȚUL TIMIȘ
Telefon: +4 0256491540
Website: www.jlcalderon.ro
Email: secretariat@jlcalderon.ro
Consultații online: Google Meet
Data:   Marti – Joi        interval orar: 10.00 – 12.00

Prezentare Liceul Teoretic Jean Louis Calderon

Rezultate admitere 2021 pe fiecare specializare in parte
FILIERĂ/PROFIL/ DOMENIU PREGĂTIRII DE BAZĂ/SPECIALIZARENumăr de claseNumăr total locuriMedia ultimului admis 2020Observații
Matematică-Informatică/ROM/1992568,04
Ştiinţe Sociale/ROM/Bilingv:FRA/2001287,52
Ştiinţe Sociale/ROM/Bilingv:ITA/2011288,00
Filologie/ROM/Bilingv:ESP/1981288,00

DOTĂRI ȘI RESURSE:PERFORMANȚE PRIN CARE SE DISTINGE UNITATEA

SECȚIA BILINGVĂ ROMÂNO-SPANIOLĂ

LICEUL TEORETIC ”JEAN LOUIS CALDERON” TIMIȘOARA, TIMIȘ,

O OPȚIUNE DE VIITOR

Scurt istoric al predării limbii spaniole în Liceul Teoretic ”Jean Louis Calderon”

 1. PREDARE ÎN REGIM INTENSIV (DIN ANUL 1992 PÂNĂ ÎN PREZENT)

Anul școlar 1992-1993 reprezintă o dată de referință în istoria Liceului Teoretic ”Jean Louis Calderon” din Timișoara pentru că a devenit primul liceu din zona de vest cu predare intensivă a limbii spaniole (cls. IX-XII). De-a lungul anilor, limba spaniolă s-a predat în regim intensiv în acest liceu (ciclul gimnazial și ciclul liceal), cu un număr de 4 până la 6 ore pe săptămână, după cum urmează:

Ciclul gimnazial:

 • clasa a V-a, limba spaniolă intensiv – 1 clasă: (an școlar 2006-2010)
 • clasa a V-a, limba spaniolă intensiv – 1 clasă: (an școlar 2011-2015)

Ciclul liceal:

 • profil uman, filologie intensiv limba spaniolă – 1 clasă/nivel (an școlar 1992-2006)
 • profil uman, științe-sociale intensiv limba spaniolă – 1 clasă: (an școlar 2011-2015)
 • profil real, mate-info intensiv limba spaniolă – 1 clasă: (an școlar 2013-2017)
 • profil real, mate-info intensiv limba spaniolă – 1 clasă: (an școlar 2015-2019)
 • profil real, mate-info intensiv limba spaniolă – 1 clasă: (an școlar 2017-2021)    
 • PREDARE ÎN REGIM BILINGV (DIN ANUL 2006 PÂNĂ ÎN PREZENT)

Secția bilingvă  româno-spaniolă din cadrul Liceului Teoretic ”Jean Louis Calderon”, din Timișoara, Timiș, funcționează în conformitate cu Acordul dintre Ministerul Educației și Cercetării din România și Ministerul Educației și Științei din Regatul Spaniei cu privire la înfiintarea și funcționarea secțiilor bilingve româno-spaniole în liceele din România și la organizarea examenului de bacalaureat în aceste licee, aprobat prin H.G. nr. 979/2007.

Acest Acord deschide o noua etapă în evoluția liceului, fiind menit să acorde elevilor din această instituție oportunități deosebite de formare și să apropie și mai mult învățământul românesc de standardele europene. Acordul de cooperare bilaterală în domeniul educației include în programele sale și Liceul Teoretic “Jean Louis Calderon” din Timișoara, alături de alte licee din sud-estul Europei.

Programa de studiu pentru secțiile bilingve de limbă spaniolă include ore săptămânale de Limbă și literatură spaniolă, de Geografie și Istorie a Spaniei și de Cultură spaniolă. Limba spaniolă continuă să se predea în acest liceu cu un număr de 6 până la 7 ore pe săptămână, după cum urmează:

Ciclul liceal:

 • profil uman, filologie bilingv spaniolă – 1 clasă/nivel (din anul școlar 2006-2007 până în prezent)

Distribuirea pe ani de studiu a orelor cu predare în limba spaniolă pentru clasele din cadrul secției bilingve se face astfel: 

ClasaDisciplinaNumărul de ore pe săptămână, pe an de studiu Profil real sau umanNumărul total de ore pe săptămână, pe an de studiu Profil real sau uman
a IX-aLimba și literatura spaniolă5 ore6 ore
 Geografia Spaniei1 oră 
a X-aLimba și literatura spaniolă5 ore6 ore
 Istoria Spaniei1 oră 
a XI-aLimba și literatura spaniolă5 ore7 ore
 Istoria culturii și civilizației spaniole2 ore 
a XII-aLimba și literatura spaniolă5 ore7 ore
 Istoria culturii și civilizației spaniole2 ore 
TOTAL:  26 de ore

Orele de limba spaniolă de la clasele din cadrul secției bilingve se desfăsoară pe grupe (două grupe/clasă).  În cadrul secției bilingve, alături de profesorii români de limbă spaniolă, începând din anul școlar 2006-2007, predau profesori de naționalitate spaniolă, după cum urmează:

 • prof. Jorge González Garrido: 01 septembrie 2007 – 31 august 2012;
 • prof. Patricia Lucas Alonso: 01 septembrie 2012 – 31.08.2016;
 • prof. María del Sagrario Díaz-Pinés Prieto: 01 septembrie 2016 până în prezent.

Profesorii de naționalitate spaniolă nominalizați de Ambasada Regatului Spaniei în România să desfășoare activități didactice în învățământul preuniversitar de stat din România, sunt aprobați prin Ordin de ministru la începutul fiecărui an școlar, avându-se în vedere: Programul de cooperare în domeniile culturii și educației între Guvernul României și Ministerul Educației și Științei din Regatul Spaniei, Acordul bilateral semnat la București, la 26 martie 2007 și HG 44/2016 privind organizarea și funcționarea MENCS, cu modificările și completările ulterioare.                          

Profesorii de naționalitate spaniolă nominalizați sunt primiți în fiecare an școlar în condiții foarte bune de către Liceul Teoretic ”Jean Louis Calderon” din Timișoara, asigurându-li-se, prin Inspectoratul Școlar Județean, cazare gratuită în apartament independent, mobilat, cu sistem de încălzire și telefon, cu bucătărie și baie, amplasat în Timișoara, în imediata apropiere a liceului. Totodată, profesorului i se asigură retribuția, condițiile de muncă și asistență medicală de urgență în conformitate cu legislația în vigoare, cu plata contribuțiilor corespunzătoare pentru asigurările de sănătate și sociale obligatorii pentru angajator.

Ministerul Educației, Culturii și Sportului din Regatul Spaniei patronează și sprijină aceste licee cu secții bilingve, ca nuclee de promovare a limbii și culturii hispanice. Sprijinul acordat constă în donații de material didactic, burse acordate elevilor cu rezultate școlare deosebite și călătorii culturale în Spania (în anii școlari precedenți), participări la festivale europene de teatru școlar în limba spaniolă.

Agregaduría de Educación (Birou Atașat Învățământ al Ambasadei Spaniei la București) gestionează burse de studiu, cursuri de formare pentru profesori în România și Spania și activități pentru elevi. Cadrele didactice din liceu participă în permanență la diferite cursuri și stagii de formare și perfecționare în țară și străinătate organizate de Agregaduría de Educación, dar și de către alte instituții precum Instituto Cervantes din București, Ministerul Educației din România și Regatul Spaniei, UNED, Universidad de Salamanca, Universidad La Rioja, Casa Corpului Didactic Timiș etc.

De-a lungul anilor, pe la catedra de limbă spaniolă din cadrul Liceului Teoretic “Jean Louis Calderon”, s-au perindat cadre didactice care au adus un palmares impresionant de premii liceului, premii obținute la olimpiade, concursuri de proză scurtă și festivaluri de teatru județene, naționale și internaționale: prof. Marion Luana Tănase, prof. Sandra Miciulică, prof. Victor Pop, prof. Jorge González Garrido, prof. Patricia Lucas Alonso, prof. María del Sagrario Díaz-Pinés Prieto, prof. Lavinia Bica (Chiruță), prof. Cătălina Orza, prof. Silvana Țepeș.

Datorită activităţilor desfăşurate, liceul a fost şi este vizitat de către personalităţi de seamă la nivel județean, naţional şi internaţional: consuli (dl. José Miguel Viñals Ariño, consul onorific al Spaniei la Timișoara), ataşaţi pentru învățământ (dl. Gonzalo Zaragoza, dl. Vicente López-Brea Fernández, dl. Pablo Díez Astruga), ambasadori (Excelența Sa dl. Manuel Larrotcha, Excelența Sa dl. Ramiro Fernández Bachiller, Excelența Sa dl. Juan Pablo García Berdoy), inspectori din Ministerul Educației, Culturii și Sportului din Regatul Spaniei (dl. Pedro Ambrosio, dl. Francisco José Ballesteros Martín, dl. Rafael Carrión García, dl. Juan López Martínez, dl. Alfonso Villarán Adánez, dna. María Remedio Soler Lara, dl. Avelino Sarasúa Ortega), scriitori spanioli (Clara Usón), directorul Institutului Cervantes (dl. Jorge Jiménez Zumalacárregui) etc. Cu ocazia parteneriatelor şi schimburilor şcolare, elevi şi profesori din Uniunea Europeană trec pragul şcolii şi îşi desfăşoară activităţile specifice în incinta acesteia.

Secţia bilingvă româno-spaniolă aduce cu sine avantaje extraordinare elevilor care hotărăsc, în clasa a VIII-a, să ia drumul Liceului Teoretic ”Jean Louis Calderon” pentru următorii 4 ani de liceu. Printre acestea se regăsesc:

 • obţinerea a două Diplome de Bacalaureat, una oferită de M.E.N şi una oferită de Ministerul Educaţiei din Regatul Spaniei (şi anume, El Título de Bachiller, obţinut în fiecare an școlar de către o parte a elevilor clasei a XII-a; totodată, menționăm faptul că absolvenții secției bilingve spaniole din cadrul acestui liceu se prezintă în proporție de 100% la probele specifice din cadrul examenului de bacalaureat, susținute de absolvenții secției bilingve. S-a confirmat faptul că la ora actuală Liceul Teoretic ”Jean Louis Calderon” are cel mai mare număr de candidaț, din țară, înscriși la aceste probe (de remarcat faptul că în fiecare an, în secția bilingvă româno-spaniolă, termină aprox. 28 de elevi care se prezintă la probele specifice supervizate de inspectori școlari din Regatul Spaniei. În sprijinul celor relatate anterior vine raportul privind organizarea și desfășurarea  examenului de bacalaureat pentru clasele bilingve româno-spaniole, raport solicitat anual de către M.E.C. care conține lista nominală a elevilor de la Liceul Teoretic ”Jean Louis Calderon” din Timișoara participanți la probele specifice ale bacalaureatului bilingv spaniol și rezultatele obținute de aceștia la examenul de bacalaureat, inclusiv la probele specifice ale acestuia: situația promovării examenului de bacalaureat românesc, rezultatul evaluării probei de evaluare a competențelor lingvistice în limba spaniolă, nota la proba scrisă de cultură spaniolă, rezultatul participării la examenul de bacalaureat bilingv spaniol -admis/respins-).
 • posibilitatea continuării studiilor universitare în Regatul Spaniei (menționăm faptul că una dintre elevele de elită ale acestui liceu, Simona Adina Siminiceanu, și-a continuat studiile universitare în Andalucía, Granada, la Facultatea de Drept, datorită rezultatelor deosebite obţinute pe parcursul celor 4 ani de liceu şi la probele specifice din cadrul examenului de bacalaureat);
 • excursii cultural-educative în Spania oferite de către Ambasada Spaniei la Bucureşti pentru elevii care au obţinut punctaje foarte bune în urma Concursului de cultură şi civilizaţie spaniolă care se organiza în anii școlari anteriori, în secţiile bilingve româno-spaniole (amintim în acest sens experienţa extraordinară acumulată de elevii liceului, Mihai Zănescu şi Gîrlişteanu Raul, care au beneficiat de această călătorie cultural-educativă la sfârşitul clasei a IX-a);
 • participarea anuală la Festivalul Național de Teatru Școlar în Limba Spaniolă de la București (menţionăm că secţia bilingvă a liceului a pus bazele trupei de teatru „Los vendedores de sueños” -„Vânzătorii de vise”- încâ din anul şcolar 2006-2007, an în care, de altfel, au debutat cu două locuri II la Festivalul de Teatru ATU din Timişoara, premii la care s-au adăugat în anii şcolari următori alte merite, îmbogățindu-se astfel palmaresul artistic al școlii: Premii Speciale ale Ambasadorului Regatului Spaniei la București, Premiul pentru cea mai bună interpretare feminină, Premiul pentru cea mai bună actriță în rol secundar, Premii pentru cea mai bună adaptare a unei piese de teatru, Premiul pentru cel mai bun afiș, Premiul II, premiul III și calificarea la Festivalul Internaţional de Teatru Școlar în Limba Spaniolă);
 • posibilitatea pregătirii necesare în vederea obţinerii Diplomei internaționale D.E.L.E (Diploma de Español como Lengua Extranjera). La sfârşitul clasei a XII-a, 80% dintre elevii noștri deţin acest certificat (niveluri A1, A2, B1, B2, C1, C2). Începând cu anul școlar 2017-2018, Liceul Teoretic ”Jean Louis Calderon” este Centru de examen DELE pe zona de vest, responsabilul centrului fiind doamna profesor Marion Luana Tănase. Diplomele de limbă spaniolă D.E.L.E. sunt titluri oficiale care acreditează cunoștințele de limbă spaniolă, fiind eliberate de către Institutul Cervantes. Aceste diplome eliberate de foruri europene sunt recunoscute la nivel internaţional, motiv pentru care organizarea acestor examene aduce prestigiu unității școlare.)
 • posibilitatea participării la diferite proiecte locale (El Día de la Hispanidad, SANT JORDI en Timișoara -Día internacional del libro, festival de carte, muzică și teatru, organizat de Consulatul Onorific al Spaniei la  Timișoara și Asociația Via Rumania Cultura), judeţene (Ziua filmului spaniol – CulturActiva, eveniment organizat de Casa Artelor – Direcția Județeană pentru Cultură Timiș, Consulatul Onorific al Spaniei la Timișoara și Asociația Via Rumania Cultura, un excelent punct de plecare pentru dialogul pe teme precum pacea, drepturi și oportunități europene pentru tineri, dar și responsabilități și implicarea în activități de voluntariat; Festivalul de artă dramatică ATU, redactarea revistelor şcolare în limba spaniolă Amigos para siempre şi Diario de viaje, Días de la cultura española / Zilele culturii spaniole), naţionale (Festivalul de Teatru Școlar în limba spaniolă) şi internaţionale (Festivalul Internațional de Teatru Școlar în Limba Spaniolă; schimburile şcolare din cadrul Proiectului Bilateral Comenius, Andalucía y Banato: modelos de integración por la convivencia, cu Instituto de Educación Secundaria „Punta del Verde” din Sevilla, din perioada 2008-2010, parteneriat pe care şcoala l-a continuat în perioada 2015-2017 prin câștigarea unui nou Proiect European Erasmus+, Rumanía y España: unidos por la historia, la cultura y las migraciones. Întreaga activitate poate fi consultată pe Pagina de Facebook a proiectului (https://www.facebook.com/rumaniayespana/), dar și pe platforma europeană eTwinning (https://twinspace.etwinning.net/11854/home). Activitățile derulate în cei patru ani de proiect, 2008-2010 și 2015-2017, au fost desemnate câștigătoare de către forurile europene prin înmânarea a trei certificate europene liceului, Certificatul eTwinning Pupil Quality Label și Certificatul eTwinning Label. La nivelul școlii s-a îmbunătățit predarea interdisciplinară, în rândul comunității locale a crescut prestigiul unității de învățământ datorită derulării celor două proiecte europene cu Spania. Proiectul deja a suscitat interesul și implicarea altor cadre didactice/instituții/organizații din școală și din afara ei. Acest parteneriat poate constitui o sursă de informare și documentare pentru școlile interesate să desfășoare un Proiect Erasmus+, prin accesarea paginilor web destinate proiectului. Acest proiect este un exemplu de bune practici pentru orice școală.
 • participarea extraordinară a elevilor acestui liceu, în fiecare an, la Olimpiada Judeţeană de Limbă Spaniolă (rezultate deosebite pentru învățământul din Timiș: premii I, II, III și mențiuni obținute în fiecare an școlar), la Olimpiada Naţională de Limbi Romanice – Limba spaniolă (rezultate deosebite pentru învățământul din Timiș: premii I, II, III și mențiuni obținute în fiecare an școlar), la Certamen Literario de Relato Breve / Concursul internațional de proză scurtă în limba spaniolă Felipe Trigo, Spania și Eugenio Asensio, Portugalia (au fost obținute rezultate deosebite de-a lungul anilor: Premiul I, II și III, respectiv două deplasări în Spania, Villanueva de la Serena, Extremadura, în vederea participării la Gala decernării premiilor Felipe Trigo 2017 și 2018).

Secțiile bilingve de limbă spaniolă fac parte dintr-o rețea mondială de școli din patru continente, patronate de Regatul Spaniei și coordonate de Subdirecția Generală de Cooperare Internațională din cadrul Ministerului Educației, Culturii și Sportului din Regatul Spaniei, fapt ce  conferă Liceului Teoretic ”Jean Louis Calderon” din Timișoara un prestigiu care poate deschide noi posibilități în evoluția universitară, intelectuală sau profesională.

LICEUL TEORETIC ″JEAN LOUIS CALDERON″ TIMIȘOARA

SECȚIA BILINGVĂ ROMÂNO-ITALIANĂ

Înființată în anul 2007,  secția bilingvă româno-italiană din cadrul Liceului Teoretic ″Jean Louis Calderon″  din Timișoara permite elevilor să studieze 5 ore de limba italiană pe săptămână, dar şi o disciplină non lingvistică: în clasa a IX-a – Geografia, în clasa a X-a- Istoria, în clasele a XI-a şi a XII-a- Cultura și civilizația italiană.

Elevul are avantajul de a pregăti şi susţine examenul de competență lingvistică recunoscut internațional CELI în liceul nostru care este centru de examen din 2011 şi este unul dintre cele doar 3 astfel de centre din țară. Rata de promovare a acestui examen este de 100% în anul școlar 2019-2020, toți elevii înscriși promovând cu rezultate satisfăcătoare acest examen patronat de Universitatea pentru Străini din Perugia, Italia. Certificatul obținut are o importanță primordială în dezvoltarea profesională viitoare a elevului, fiind recunoscut oriunde în lume și oferind posibilitatea înscrierii la facultate în Italia fără a mai susține un test de limbă.

În cadrul orelor de limbă italiană elevul beneficiază de o formare care stimulează autonomia, interacţiunea, situându-l în centrul procesului de învăţare, într-un climat deschis, caracterizat prin dinamism şi angajare, relaţiile dintre cadrele didactice și elevi fiind bazate pe respect şi sprijin reciproc. 

Noile tehnologii de informare şi de comunicare sunt integrate în mod constant în procesul de predare-învăţare a limbii italiene, iar manualele și metodele puse la dispoziţia elevilor, asigură acestora o învăţare coerentă, organizată, bine structurată şi logică. Varietatea documentelor autentice scrise, a suporturilor audio şi video îi va permite elevului să-şi dezvolte cele patru comptenţe specifice descrise în Cadrul European Comun Pentru Limbi Străine: înţelegere scrisă, înţelegere orală, exprimare scrisă, exprimare orală.

Beneficiind constant de sprijinul Consulatului Onorific al Republicii Italiene la Timișoara și susținută și de Institutul Italian de cultură Vito Grasso, secția bilingvă româno-italiană oferă elevilor săi posibilitatea de a se implica și de a face parte din diverse proiecte şcolare şi extraşcolare (schimburi școlare, parteneriate, festivaluri naţionale şi internaţionale etc). Câteva dintre aceste proiecte sunt:

 • Parteneriat cu Colegiul Național ″Transilvania″ din Deva în cadrul proiectului Triunghiul teatrului european
 • Festlettura / festival di lettura giovane – patronat de Institutul Italian de Cultură ″Vito Grasso″, desfășurat anual.
 • Parteneriat cu Liceul Teoretic ″Lucian Blaga″ din Constanța în cadrul proiectului-concurs național Colocvii blagiene.
 • Parteneriat cu Facultatea de Litere din cadrul Universității de Vest din Timișoara, concretizat în proiectele Cinecultura și Cinetrad.

Elevul va fi ajutat să facă performanţă (participare la concursuri de limba italiană, olimpiade şcolare), Liceul Teoretic ″Jean Louis Calderon″  din Timișoara se angajează în asigurarea unei pregătiri de nivel ridicat şi în crearea unui climat care să motiveze elevii pentru a-şi dezvolta potenţialul,  încurajează elevii să-şi dezvolte competenţe potrivit cu aptitudinile şi obiectivele traseului lor profesional.

Un viitor mai bun, mai sigur studiind limba franceză

A FI ELEV LA SECŢIA BILINGVĂ FRANCOFONĂ

DE LA LICEUL « «JEAN LOUIS CALDERON »

IMPLICARE IN PROIECTUL NAŢIONAL BILINGV CARE VĂ PROPULSEAZA SPRE :

– obţinerea menţiunii speciale « secţie bilingvă francofonă » pe diploma de bacalaureat

– examenele DELF/ DALF

– examenul de atestat de competenţă lingvistică

– integrarea în filierele universitare francofone din ţară şi din străinătate

– obţinerea de burse de studiu europene

PROIECTE, SCHIMBURI

– internaţionale:

– parteneriat cu Liceul « Collège des 4 Vents », Guînes

– parteneriat cu Liceul « Périer », Marseille

– Proiectului cultural-educativ internaţional “Ma France à moi” cu Liceul Gimnazija «UROŠ PREDIĆ» din Pančevo (SERBIA)

– naţionale :

– « Realitate şi reprezentare», parteneriat cu Colegiul Naţional «Unirea» din Braşov şi cu Colegiul

« Horea, Cloşca et Crişan» din Alba- Iulia.

CONCURSURI ŞCOLARE JUDEŢENE, NAŢIONALE SAU INTERNAŢIONALE

PREMII ŞI MENŢIUNI

Concursul À la Découverte du cinéma français

Concursul À la Une

Concursul Chants, sons sur scène

Concursul  Les meilleures créations littéraires

REZULTATE ALE  LOTURILOR  OLIMPICE : premii şi menţiuni la etapa judeţeană şi naţională a Olimpiadei de Limba franceză

PARTENERIAT CU FACULTATEA DE ECONOMIE ŞI DE ADMINISTRARE A AFACERILOR, UVT ŞI CU FACULTATEA DE ŞTIINŢE ALE COMUNICĂRII DIN CADRUL UNIVERSITĂŢII POLITEHNICA

ACTIVITĂŢI EXTRAŞCOLARE ŞI EXTRACURRICULARE

COLABORARE CU UN STAGIAR FRANCEZ LA CLASĂ

BACALAUREATUL CU MENŢIUNE BILINGVĂ FRANCOFONĂ

Un paşaport pentru studii europene şi mai multe opţiuni pentru locuri de muncă

ÎN PLUS CA ELEV LA SECŢIA FRANCEZĂ DE LA JLC BENEFICIEZI DE:

 cursuri doar în program de dimineaţă la toate ciclurile: primar, gimnazial, liceal

 sprijinul constant din partea Institututlui Francez Timişoara, Serviciilor Culturale ale Ambasadei Frantei (abonamente la publicaţii de specialitate, profesori/ stagiari din Franţa sau ţări francofone, stagii de pregătire pentru profesorii români, colaborare şi proiecte în parteneriat)

 colaborări şi parteneriate cu numeroase unităţi de învăţământ şi universităţi

 profesori de franceză ( cu numeroase distincţii şi premii pentru merite deosebite şi rezultate de exceptie cu elevii) si DNL (discipline nonlingvistice) formati pentru bilingvism, beneficiind de programe specifice de formare, cu participări la sesiuni de comunicări, conferinţe, congrese locale, naţionale şi internaţionale, cu cărţi şi articole publicate în ţară şi în străinătate

 dotare corespunzatoare ( echipament media, laboratoare de informatică, laborator de chimie- biologie, fizică, cabinete de franceză, mediatecă şi redactie şcolară, CDI, bibliotecă şcolară, cabinet medical, sală de festivităţi, sală şi terenuri de sport)