COLEGIUL NAȚIONAL BĂNĂȚEAN TIMIȘOARA

FILIERA TEORETICĂ FILIERA TEORETICĂ - TIMIȘOARA

Last Updated on February 22, 2022 by isjtadmin

COLEGIUL NAȚIONAL BĂNĂȚEAN TIMIȘOARA

Adresa: Bv. 16 Decembrie 1989, Nr. 26, Timișoara
Telefon: 0256/491714
Website: www.colegiulbanatean.ro
Email: cnb@colegiulbanatean.ro
Consultații online:
Data:                              interval orar:

Clădirea Colegiului Național Bănățean din Timișoara a adăpostit instituții de învățământ încă de la înființare.

 • Între anii 1773 și 1880 a funcționat aici Școala Elementară „Trivium” de pe lângă parohia din cartierul Iosefin.
 • Între 1881 și 1890, în paralel cu Școala Elementară, a funcționat și Școala Surorilor „Notre Dame”.
 • Între 1890 și 1924 a fost abandonată vechea școală elementară, iar noua școală catolică și-a extins perimetrul, adăugându-se aripa dinspre actualul Bulevard Dragalina.
 • În 1924 Școala Surorilor „Notre Dame” și-a lărgit sfera de activitate, înființând Școala de Menaj „Regina Maria”.
 • În 1931, odată cu înființarea cursului liceal, instituția devine Liceul Romano-Catolic de Fete „Notre Dame”.
 • În 1946 Școala de Menaj „Regina Maria” își schimbă denumirea în Școala Urbană de Gospodărie, iar ulterior, în 1947, în Școala Tehnică de Gospodărie Timișoara.
 • În 1948 Liceul Romano-Catolic de Fete „Notre Dame” devine Școala Normală de Fete Timișoara.
 • O dată cu reforma învățământului din 1948, Școala Tehnică de Gospodărie devine Școala Pedagogică de Educatoare, iar Liceul Romano-Catolic de Fete „Notre Dame” devine Școala Pedagogică de Fete.
 • În 1948 a fost mutată aici, de la Liceul „C. D. Loga” Timișoara, secția cu predare în limba sârbă.
 • Din 1956 noua denumire a instituțiilor adăpostite în complex este Școala Medie Nr. 7 Timișoara.
 • În 1961 se înființează o secție germană și o secție maghiară a Școlii Medii Nr. 7. Cea dintâi funcționează și astăzi, iar cea maghiară s-a desprins o dată cu înființarea Liceului „Béla Bartók”.
 • Între 1965 si 1973 instituția funcționează sub numele de Școala Medie Nr. 10 Timișoara.
 • Din 1973 liceul primește noua denumire de Liceul Real-Umanist Nr. 1 Timișoara.
 • În 1977 instituția devine Liceul de Filologie–Istorie Timișoara.
 • În 1990 se înființează Liceul Sârbesc, iar Liceul de Filologie–Istorie își schimbă denumirea în Colegiul Bănățean Timișoara.
 • Din 1999 instituția primește titulatura de Colegiul Național Bănățean Timișoara, denumire sub care funcționează și astăzi.


OFERTA EDUCAȚIONALĂ
PLAN DE ȘCOLARIZARE 2022-2023
FILIERĂ/ PROFIL/ DOMENIU PREGĂTIRII DE BAZĂ/ SPECIALIZARENumăr de claseNumăr total locuriMedia ultimului admis 2021-2022Observații
Matematică informatică2529,24
Științe ale Naturii2529,02
Științe Sociale2528,30
Filologie1268,19
Științe ale Naturii Germană1265,26


DOTĂRI ȘI RESURSE:


FILM DE PREZENTARE


PERFORMANȚE PRIN CARE SE DISTINGE UNITATEA