COLEGIUL NAȚIONAL “CONSTANTIN DIACONOVICI LOGA” TIMIȘOARA

FILIERA TEORETICĂ FILIERA TEORETICĂ - TIMIȘOARA

Last Updated on February 21, 2022 by Marius Inașel

Adresa: Bd. C.D. Loga, Nr. 37
Telefon: 0256 491873
Website: www.cdloga.ro
Email: cdloga@loga.ro
Consultații online: meet.google.com/eed-terf-uby 
Data:                              interval orar:

DEVIZA ȘCOLII

Un Colegiu pentru cine știe ce vrea și pentru cine vrea să știe!!!!

MISIUNEA COLEGIULUI LOGA

 • Colegiul Național C.D. Loga din Timișoara, unitate școlară emblematică a învățământului românesc, recunoscută prin tradiția ei centenară de promovare a valorilor fundamentale din patrimoniul umanității, slujindu-se de infrastructura sa performantă, își asumă misiunea de a furniza elevilor săi un act educational de înaltă calitate, în acord cu dezvoltarea cunoașterii, științelor, literelor, artelor  în mileniul al treilea.
 • Oferim elevilor noștri un mediu de învățare flexibil și atractiv, dar și oportunitatea dobândirii  unei temeinice educații științifice și multiculturale, bazată pe toleranță și respect.
 • Întregul demers didactic va fi centrat pe încurajarea performanțelor, pe însușirea unui set de valori umaniste fundamentale și pe formarea de competențe diverse și complexe care să susțină absolventul în dezvoltarea unui viitor plan de carieră personalizat, convergent cu așteptările marilor universități din țară și din străinătate.
 • Vom promova o cultură a calității actului educațional prin valorificarea maximală a potențialului corpului profesoral și vom gestiona competent resursele financiare disponibile în vederea extinderii învățării informatizate, condiție fundamentală pentru un învățământ de ținută europeană.
 • Serviciile oferite de şcoală au la bază calitatea, performanţa, responsabilitatea, promovarea valorilor europene, egalitatea şanselor pentru toţi participanţii în proces şi deschiderea spre învăţarea pe tot parcursul vieţii.
 • Ne asumăm misiunea de a educa tineri cu inteligenţe active şi creative, de a potenţa solidaritatea socială şi empatia, curajul de a-şi susţine punctul de vedere şi gândirea independentă, pragmatismul şi puterea de a visa. Noi urmărim dezvoltarea completă a fiecarui elev: pe plan spiritual, moral, intelectual, social, emoţional, fizic şi civic

SCURT ISTORIC

1897

Ia fiinţă Gimnaziul Superior de Stat, cu predare în limba maghiară. Cursurile se desfăşoară la etajul al II-lea al Şcolii Primare şi de Meserii din Piaţa Huniade.

 1903

 

 Se dă în folosinţă clădirea liceului. Prima promoţie de elevi din clasa I (10 români, 15 maghiari, 9 evrei, iar restul germani, sârbi, bulgari) îşi începe parcursul şcolar în noul edificiu.

 1903 – 1919

 Funcţionează ca şcoală cu limba de predare maghiară, având ca directori pe dr. Schönvitzky Bertalan (1903 – 1014) şi Reday János (1914 -1919).

 1919

 

 În data de 7 august şcoala este preluată de administraţia românească şi devine  primul liceu românesc din Timişoara, purtând numele cărturarului Constantin Diaconovici Loga. Preia sistemul de organizare al învăţământului secundar românesc: ciclul inferior (clasele I – IV) şi ciclul superior (clasele V – VIII).

Primul director a fost profesorul de limba română Silviu Bejan.

 1920 – 1921

 Este anul şcolar în care se stabilesc cele două secţii ale ciclului superior: reală şi modernă.

1922

Se înfiinţează Societatea de Literatură ,,Dimitrie Ţichindeal”.

 1924

 Prima promoţie susţine Bacalaureatul, „Matura”.

Se înfiinţează Cercul de Matematică „Traian Lalescu”.

Apare revista „Viaţa şcolară” (primul număr, 15 noiembrie).

1925

 

1926

În sala Cercului Militar, elevii școlii susțin un spectacol cu scopul colectării de fonduri pentru ridicarea monumentului poetului Mihai Eminescu. Sub oblăduirea profesorului G. A. Chirvasie, Orchestra filarmonică a liceului va număra 25 de persoane. Se constituie un cor bisericesc pe patru voci.

 Liceul condus de directorul Silviu Bejan devine colegiu, cu denumirea de Colegiul Naţional Bănăţean ,,Constantin Diaconovici Loga”.

1934

 Se înfiinţează secţia cu predare în limba sârbă – cilcul inferior.

1943

 1944

 Se înfiinţează ciclul superior al secţiei  cu predare în limba sârbă care va funcţiona până în 1948.

 Clădirea liceului e opcupată și transformată în spital de către aramta sovietică. Procesul de învățământ se desfășoară cu mari greutăți. Cursurile se țin în Palatul Dicasterial, în camere înalte, slab luminate și neîncălzite.

1945

 

 

  

1946

Distrugerile provocate de război fac ca anul școlar să înceapă cu întârziere (după 15 octombrie). Spațiul școlar se dovedește insuficient. O parte dintre clase își desfășoară cursurile în incinta Liceului Comercial (actuala Primărie), iar altă parte (secția sârbă) la Liceul Carmen Sylva.

Mai mulți elevi ai colegiului participă la o manifestare spontană promonarhistă, scandând „Regele și patria”. Autorităţile comuniste operează arestări atât în rândul elevilor cât şi în rândul profesorilor. Directorul Vasile Mioc şi directorul adjunct Iuliu Ilca sunt duşi pentru trei luni să muncească în lagărul de la Caracal.

 Se înfiinţeză Asociaţia Absolvenţilor, avându-l ca  Președinte de onoare pe P.S. dr. Vasile Lăzărescu, episcopul Timișoarei, absolvent al Liceului C. D. Loga.

 1948

 Noile autorităţi schimbă titulatura şcolii în  Liceul de Băieţi Nr.1.

Ulterior  îşi va schimba denumirea în Liceul ,,Nikos Beloianis”, apoi Liceul de Matematică-Fizică.

1948

 

1949

1959

Elevii liceului  participă voluntar la munca de  recuperare a materialelor de construcție rezultate din demolarea fostei Școli de Menaj din Timișoara (aflată pe locul actualului magazin Bega). Materialele, în bună parte, sunt folosite la supraetajarea sălii de sport.

  Este construită sala de festivități.

Se înfiinţează secţia cu predare în limba maghiară, care va funcţiona timp de 10 ani.

 1970

 Şcoala va relua numele patronului său spiritual sub titulatura de Liceul „Constantin Diaconovici Loga”. Din inițiativa profesorilor Mihai Haivas și Nicolae Negoescu apare Revista Matematică a elevilor.

 1990

 Prin trecerea în categoria colegiilor, numele şcolii devine Colegiul „Constantin Diaconovici Loga”.

Se reînfiinţează Asociaţia Absolvenţilor.

1999

 Se obţine statutul de colegiu naţional, cu denumirea Colegiul Naţional „Constantin Diaconovici Loga”.

Apare prima ediţie din Monografia Colegiului Naţional „Constantin Diaconovici Loga” realizată de Pavel Petroman, Alexandru Radovan, Milan Tosici, reeditată în 2002 la Editura Eurobit.

2002

 
2002

Se finalizează lucrările de consolidare a structurii de rezistență a sălii festive, avariată de cutremurele din anii `90. Începe construirea unei capele în curtea liceului (partea sudică).

 Ministerului Educaţiei şi Cercetării acordă Colegiului Diploma de Excelenţă pentru rezultatele elvilor la olimpiadele şi concursurile şcolare internaţionale.

 2012

 Ministerul Educaţiei Cercetării Tineretului şi Sportului acordă pentru a doua oară Colegiului Diploma de Excelenţă pentru rezultatele elvilor la olimpiadele şi concursurile şcolare internaţionale.

 

2018

Octombrie, Colegiul Național Constantin Diaconovici Loga  a fost admis ca membru cu drepturi depline al Alianței Colegiilor Centenare din România (ACC), organizație nonguvernamentală constituită sub înaltul patronaj al Majestății Sale Regele Mihai I al Românei și care reunește cele mai  prestigioase insitituții de învățământ preuniversitar din țară; exclude orice afiliere politică și are ca scop fundamental creșterea calității în educație.

2019

 Mai 2019, cu prilejul sărbătoririi Zilei Școlii și a patronului ei spiritual,  colegiul a fost onorat cu vizita Excelenței sale, Klaus Werner Johannis, Președintele României. În fața elevilor școlii, Înaltul Oaspete a rostit un   discurs emoționant, subliniind seriozitatea și rodnicia muncii didactice în această unitate de învățământ și punctând câteva momente decisive care au probat demnitatea și patriotismul loganilor. Vizita s-a încheiat prin plantarea de către Președinte a unui arțar în curtea interioară a școlii.

 2019

Octombrie, Colegiul își sărbătorește primul Centenar.


Valori promovate de către  COLEGIUL C.D.LOGA

 • Exigență
 • Seriozitate
 • Respect pentru tradiție
 • Integritate în conduita dascălilor și a elevilor
 • Responsabilitate
 • Competență profesională
 • Muncă în echipă și colaborare
 • Orientare spre performanțăAlege “LOGA”,  Viitorul începe aici !

Zece motive pentru care să alegi „Loga”

1) Colegiul Naţional “C.D.Loga” este o şcoală de tradiţie, cu o existenţă centenară, una dintre cele mai prestigioase înstituţii de învăţământ din Banat.
2) Aici vei cunoaşte drumul spre excelenţă, spre performanţă. În decursul timpului, această şcoală a oferit ţării mari personalităţi: academicieni, miniştri, oameni de ştiinţă, medici etc.
3) În “Loga” vei învăţa: să fii competitiv, să fii responsabil, să fii creativ, să gândeşti critic, să fii disciplinat
4) Noi oferim un act didactic de înaltă calitate. Absolvenții noștri sunt admiși în cele mai prestigioase instituții de învăţământ din Europa și Statele Unite.
5) În colegiu se asigură o educaţie complexă – intelectuală, morală, fizică, estetică, civică, patriotică, realizată de cadre didactice cu vocaţie, cu o excelentă pregătire ştiinţifică şi pedagogică.
6) Școala noastră îți pune la dispoziție cele mai bune condiții de studiu și cele mai performante dotări. Baza materială este excelentă.
7) Toate cursurile se desfășoară dimineața.
8) În Loga legi prietenii pentru toată viața.
9) Aici îți cultivi multiculturalismul, multilingvismul.
10) În Loga nu trăiești ca să înveţi, ci înveţi să nu trăieşti degeaba!


CLĂDIREA și BAZA MATERIALĂ

Ansamblul Colegiului Național C. D. Loga, însumează o suprafață de 6473 mp. și este amplast în zona centrală a orașului, în careul delimitat de  bulevardele C. D. Loga și Mihai Eminescu, respectiv de străzile Rene Brasey și Camil Petrescu.

În apropierea sa se află alte edificii monumentale: Colegiul Național Carmen Sylva, Palatul Poștei, Banca de Stat a României, Palatul Prefecturii, CentruL Cultural Francez, Primăria Muncipiului Timișoara, Mitropolia Banatului, Catedrala Mitropolitană, Filarmonica Banatul, care dau o notă de originalitate și de distincție zonei, degajând dinamism, omogenitate, armonie.

Situat în categoria monumentelor istorice și de arhitectură de tip B (conform listei CNMASI/2004-TM-II-m­-B-06146), Colegiul Național C. D. Loga face parte din rândul celor mai importante obiective ale Timișoarei.

Clădirea a fost ridicată între  aprilie 1902 – iulie 1903, pe un teren de aproximativ 2500 de stânjeni pătrați, având patru fronturi stradale, fațada principală individualizându-se printr-o imensă poartă de acces din lemn masiv, frumos ornamentată. Din 1903 și până în august 1919, aici va funcționa Gimnaziul Regal Superior de Stat.

Pe 7  august 1919, clădirea e predată autorităților române pentru amenajarea primului liceu cu predare în limba română din Capitala Banatului.

Întemeiat prin decizia Consiliului Dirigent – cu un an înainte de  inaugurarea oficială a Școlii Politehnice din Timișoara (1 februarie 1920) – noul liceu  și-a asumat menirea de a forma elita intelectualității Banatului.

Clădirea se distinge printr-o arhitectură echilibrată, solemnă, obținută printr-o masivitate puternică, fiind compusă dintr-un corp principal cu două aripi (S+P+2E) și o clădire adiacentă primului corp care găzduiește sala de sport. Impunător și spațios, edificiul se distinge  printr-o  linie arhitecturală care îl unicizează în peisajul urban local. Stilul arhitectural este cel al barocului vienez, remarcându-se prin simetrie şi echilibru. Ferestrele şi frontonul de la primul etaj au ancadramente baroce, iar ferestrele de la etajul superior au arcuri semicirculare cu decoraţiuni.

Intrarea principală duce spre holul central, cu deschidere spre stânga, respectiv spre dreapta, unde se regăsesc două coridoare spațioase, cu vedere spre curtea interioară, care conduc spre cele două aripi ale clădirii construită în formă de T.

O scară din piatră cu balustrade din fier forjat, frumos ornamentate,  conduce spre  etajele întâi și al doilea, acolo unde se află săli de clasă, laboratoare, cabinete.

Stilul arhitectural eclectic, compoziţia spaţiilor, elementele decorative ale faţadelor în care se observă influența barocă, subsolurile realizate din bolţi de cărămidă, toate conferă o deosebită valoare edificiului. La frumusețea aparte a clădirii contribuie și acoperișul înalt și abrupt, cu țiglele în formă de solzi de pește. Clădirea este împrejmuită cu un gard alcătuit din soclu și stâlpi din cărămidă în care se încadrează grilaje masive din fier forjat.

În 1949, e construită  sala  de festivități, cu 350 de locuri, prin supraetajarea sălii de gimnastică. Ambele sunt înglobate clădirii liceului și, chiar dacă au fost ridicate în etape succesive, se încadrează în principiile compoziționale ale nucleului originar.

După ce în 1963 a fost dată în folosință instalația de încălzire centrală, în 1967 se întreprind lucrări de amenajare a două căi de evacuare la corpul de vest al liceului care include sala de sport și sala festivă.

În intervalul 2013-2016, clădirea e evacuată pentru reparații capitale, activitatea didactică desfășurând-se în clădirea fostului Grup Școlar Tudor Tănăsescu de pe strada Lorena. Reabilitarea a împlicat refacerea în totalitate a acoperișului și recompartimentarea spațiilor școlare: crearea de cabinete pentru fiecare catedră, suplimentarea numărului grupurilor sanitare. S-a construit o nouă scară de evacuare în caz de incendiu, s-a amenajat o intrare pentru persoanele cu dizabilități și s-au  montat două lifturi.


PERFORMANȚE ȘI PARTENERIATE
PLAN DE ȘCOLARIZARE 2022-2023
FILIERĂ/ PROFIL/ DOMENIU PREGĂTIRII DE BAZĂ/ SPECIALIZARENumăr de claseNumăr total locuriMedia ultimului admis 2021Observații
Matematică informatică2569,60
Științe ale Naturii2569,41
Științe Sociale1288,96
Filologie1288,64
Profilul Real. Specializarea Matematică-Informatică

Specific

 • aplicarea instrumentelor oferite de matematică în informatică şi în abordarea diverselor domenii ale ştiinţei şi tehnicii;
 • orientarea prioritară a educaţiei spre dezvoltarea competenţelor de a comunica utilizând mijloacele specifice unui sistem informaţional;
 • formarea capacităţii de a aplica metode şi concepte ale informaticii în diverse domenii;
 •  formarea competenţelor necesare pentru obţinerea unui certificat de asistent analist programator.

Discipline de studiu:

Disciplinele prioritare în acestă specializare sunt matematica, din aria curriculară Matematică şi ştiinţe ale naturii, și informatica, din aria curriculară Tehnologii (informatică, tehnologia informației și a comunicațiilor). La clasele de matematică-informatică cu predare intensivă a unei limbi străine, prioritar este și studiul aprofundat al limbii engleze.

Disciplinele înrudite specializării sunt chimie, biologie, fizică, din aria curriculară  Matematică şi ştiinţe ale naturii

Disciplinele specifice profilului umanist studiate la această specializare aparţin ariilor curriculare Limbă și comunicare (limba și literatura română -disciplină obligatorie la examenul de Bacalaureat; două limbi moderne: englză, franceză, germană),  Om și societate (logică și argumentare – clasa a IX-a; psihologie – clasa a X-a; economie – clasa a XI-a; filosofie – clasa a XII-a şi Arte (educaţie muzicală, educaţie vizuală).

Discipline comune celor două profiluri: educaţie fizică şi sport, educație antreprenorială, consiliere şi orientare.

Ponderea disciplinelor de studiu în programul şcolar

În cazul specializării Matematică-informatică, numărul de ore de matematică, informatică şi fizică are cea mai mare pondere, în special în clasele a XI-a şi a XII-a.

În clasele a XI-a şi a XII-a, la specializarea Matematică-informatică, se diminuează numărul orelor de limba şi literatura română, biologie şi chimie.  În schimb, creşte numărul de ore de Informatică (la 4 pe săptămână).  

La clasele de matematică-informatică, informaticii îi sunt alocate 4 ore de studiu  (două reprezintă ore de teorie, iar două sunt ore de laborator şi se desfășoară pe grupe, în laboratoarele de informatică).

La clasele de matematică-informatică, intensiv informatică, pentru disciplina informatică se alocă, pe lângă cele 4 ore din trunchiul comun, 3 ore pe săptămână din cadrul CDŞ. Cele 3 ore se realizează în laboratorul de informatică, pe grupe.

Tezele

 • se susțin la următoarele discipline:
 • limba şi literatura română
 • matematică
 • informatică
 • fizică, chimie, biologie, (la alegere)
 • limba engleză (doar la clasele cu intensiv engleză)

Perspective de continuare a studiilor

Absolvenții acestei specializări se îndreaptă cu precădere spre facultăți tehnice (automatizări şi calculatoare, electronică), la care se adaugă informatica, matematica, arhitectura, medicina, economia etc.

Medii de admitere

Anul școlarUltima medie de admitere
20169,25
20179,50
20189,47
20199,59
20209,75
20219,60

Planul de învăţământ pentru clasele cu specializarea Matematică-Informatică :

DisciplinaClasa a IX-aClasa a   X-aClasa a   XI-aClasa a XII-a
Limba română4333
Limba modernă 12222
Limba modernă 22222
Matematica4444
Fizica3333
Chimie2211
Biologie2211
Istorie1111
Geografie1111
Logică1   
Psihologie 1  
Economie  1 
Filosofie   1
Religie1111
Educaţie muzicală0,50,5  
Educaţie vizuală0,50,5  
Educaţie fizică1211
Tehnologia informației și a comunicațiilor21  
Informatică1144
Educație anteprenorială 1  
Curriculum la decizia şcolii113-43-4
TOTAL ORE/SAPT.292928-2928-29

         La clasele de matematică-informatică, intensiv informatică, pentru disciplina informatică se alocă 3 ore pesăptămână din cadrul CDŞ. Cele 3 ore alocate pentru studiu se realizează în laboratorulde informatică, pe grupe.

Profilul Real. Specializarea Științele Naturii

Specific

 • orientarea prioritară a educaţiei spre observarea şi interpretarea proceselor naturale care au loc în mediu, spre înțelegerea impactului reciproc între mediu şi activităţile umane;
 • investigarea şi interpretarea interdependențelor în și între sisteme biologice, fizice şi chimice prin abordări inter-, pluri-, transdisciplinare.
 • accent deosebit pe aplicarea în practică a cunoştinţelor dobândite în orele de teorie, prin studiu în laboratoare de profil, modern utilate.
 • formarea unui comportament  activ şi responsabil  în domeniul protecţiei mediului şi al unui stil de viaţă sănătos. (greșesc eu în privința acordului? Nu e – formarea unui comportament și a unui stil…?)

Discipline de studiu:

Disciplinele prioritare în acestă specializare aparţin ariei curriculare Matematică şi ştiințe ale naturii: matematică (disciplină obligatorie la Bacalaureat), fizică, chimie, biologie. La clasele cu predare intensivă a unei limbi străine, prioritar este și studiul aprofundat al limbii engleze.

Disciplinele înrudite specializării aparţin ariei curriculare Tehnologii: tehnologia informației și a comunicațiilor (TIC) , informatică.

Disciplinele specifice profilului umanist aparţin ariilor curriculare Limbă şi comunicare (limba şi literatura românădisciplină obligatorie la Bacalaureat;  două limbi moderne: engleză, franceză, gemană); Om şi societate (istoria şi geografia – studiate în fiecare an;  logică și argumentare – clasa a IX-a; psihologie – clasa a X-a; economie – clasa a XI-a; filosofie – clasa a XII-a), Arte (educaţie muzicală, educaţie vizuală studiate în clasele a IX-a şi a X-a).

Discipline comune celor două profiluri: educaţie fizică şi sport, educație antreprenorială, consiliere şi orientare.

Ponderea disciplinelor de studiu în programul şcolar

În cazul specializării Ştiinţele naturii, numărul de ore de matematică, fizică, chimie, biologie are cea mai mare pondere, în special în clasele a XI-a şi a XII-a, având în vedere că cele 4-6 ore din Curriculum la decizia şcolii (discipline opţionale, extinderi sau aprofundări) vizează cu prioritate aceste discipline. Începând cu clasa a XI-a, dispar complet din orar disciplinele din aria curriculară Arte şi disciplina informatică.  

Tezele

 • se susțin la următoarele discipline:
 • limba şi literatura română
 • matematică
 • fizică, chimie, biologie (la alegere)
 • fizică, chimie, biologie (la alegere, altă disciplină decât cea aleasă la poziția precedentă)
 • limba engleză (pentru clasele cu intensiv engleză)

Perspective de continuare a studiilor

Specializarea Științe Naturale este o secţie ideală pentru cei ce doresc să se pregătească pentru domeniile medicină, farmacie, fizică, chimie, biologie, protecţia mediului, agronomie, medicină veterinară, silvicultură.

Medii de admitere:

Anul școlarUltima medie de admitere
20169,07
20179,39
20189,01
20199,34
20209,51
20219,41

Planul de învăţământ pentru clasele cu specializarea Științele Naturii

DisciplinaClasa a IX-aClasa a   X-aClasa a   XI-aClasa a XII-a
Limba română4333
Limba modernă 12222
Limba modernă 22222
Matematica4433
Fizica3333
Chimie2222
Biologie2222
Istorie1111
Geografie1111
Logică1   
Psihologie 1  
Economie  1 
Filosofie   1
Religie1111
Educaţie muzicală0,50,5  
Educaţie vizuală0,50,5  
Educaţie fizică1211
Tehnologia informației și a comunicațiilor2121
Informatică11  
Educație anteprenorială 1  
Curriculum la decizia şcolii114-5     5-6
TOTAL ORE/SAPT.292928-2928-29

        La clasele de științe naturale, intensiv engleză, se alocă 4 ore pe săptămână pentru studierea disciplinei limba engleză, ore în care se includ şi cele prevăzute în trunchiul comun (TC) şi, după caz, în curriculumul diferenţiat (CD).

Profilul Umanist. Specializarea Științe sociale:

Specific

 • orientarea prioritară a educației spre dezvoltarea capacității de a percepe şi de a înţelege fenomenele sociale în dinamica lor;
 • asigurarea dezvoltării unei personalități complexe prin formarea deprinderii de abordare inter-, pluri-, transdisciplinară a faptelor şi fenomenelor istorice, economice, sociologice, psihologice etc.;
 • facilitarea achizițiilor cognitive atât în domeniul științelor umaniste, cât şi în cel al științelor exacte;
 • formarea unui comportament social activ şi responsabil, adecvat unei lumi în schimbare.

Discipline de studiu

 • Disciplinele prioritare în acestă specializare aparţin ariei curriculare Om și Societate: istorie, geografie, logică și argumentare – clasa a IX-a; psihologie – clasa a X-a; economie, sociologie, – clasa a XI-a; filosofie, studii sociale – clasa a XII-a.
 • Disciplinele înrudite specializării aparţin ariilor curriculare Limbă şi comunicare (limba şi literatura română, literatura universală –opțional-, limba latină şi două limbi moderne: engleză, franceză, germană) şi Arte (educaţie muzicală şi educaţie plastică).
 • Disciplinele specifice profilului real, care aparţin ariei curriculare Matematică și ştiinţe ale naturii: matematica, chimia, biologia, fizica.  
 • Discipline comune celor două profiluri: educaţie fizică şi sport, tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor (TIC), consiliere şi orientare.

Ponderea disciplinelor de studiu în programul şcolar

În clasele a IX-a şi a X-a se alocă 19 ore disciplinelor specifice profilului umanist (4 ore de română, o oră de latină, 5 ore de limbi străine moderne, două ore de istorie, două ore de geografie, două ore pentru o disciplină socio-umană, o oră de religie sau de istoria religiilor, două ore de arte – muzică, desen) şi 8 ore disciplinelor specifice profilului real (două ore de matematică, două ore de fizică, o oră de chimie, o oră de biologie, două ore de TIC).

În clasa a IX-a şi a XII-a, dintre disciplinele specifice profilului real, se mai studiază doar matematica. Se diminuează numărul orelor de limba română și încetează studiul limbii latine. Ponderea disciplinelor specifice profilului umanist creşte prin numărul mare de ore (5-7) din Curriculum la decizia şcolii (opţionale, aprofundări, extinderi), ceea ce asigură o foarte bună flexibilitate activităţilor didactice desfăşurate la această specializare.

Tezele

 • se susțin din următoarele discipline:
 • limba şi literatura română
 • logică/psihologie/economie/filosofie (în funcţie de anul de studii)
 • engleză
 • istorie sau geografie (la alegere).

Perspective de continuare a studiilor

Specializarea Ştiinţe sociale oferă deschidere spre continuarea studiilor în domenii precum  istorie, geografie, ştiinţe economice, drept, studii europene, studii politice, jurnalism, ştiinţele comunicării, psihologie, sociologie, relaţii internaţionale, administraţie publică, Academia de Poliţie, istoria şi teoria artei ş.a.

Discipline opţionale ce pot fi studiate

 • Istoria Banatului
 • Istoria culturii şi a civilizaţiei
 • Istoria artelor
 • Literatură universală
 • Mituri şi legende universale
 • Cultură tradiţională românească
 • Curente literare și culturale
 • Retorică, dezbatere, oratorie
 • Tehnici de redactare

Medii de admitere

Anul școlarMedia de admitere
20168,09
20178,84
20188,74
20198,95
20209,28
20218,96

Planul de învăţământ pentru clasele cu specializarea Științe sociale

DisciplinaClasa a IX-aClasa a   X-aClasa a   XI-aClasa a XII-a
Limba română4433
Limba modernă 13322
Limba modernă 22222
Limba latină11
Literatură universală  
Matematica2222
Fizica22  
Chimie11  
Biologie11  
Ştiinţe  
Istorie2333
Geografie2222
Logică2   
Psihologie 2  
Economie  2 
Sociologie  2 
Filosofie   3
Studii sociale   1
Religie1111
Tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor – TIC2121
Educaţie antreprenorială1  
Educaţie plastică10,5  
Educaţie muzicală10,5  
Educaţie artistică  11
Educaţie fizică1111
Curriculum la decizia şcolii115-66-7
TOTAL ORE/SĂPT.292928-2928-29
Profilul Umanist. Specializarea Filologie

Specific

 • orientarea prioritară a educaţiei spre dezvoltarea competenţelor de comunicare orală şi scrisă în limba română şi în două limbi de circulaţie internaţională;
 • un accent special pe achiziţii culturale cât mai vaste, prin studiul literaturii române şi universale, al momentelor reprezentative din istoria culturii şi a civilizaţiei;
 • formarea deprinderii de abordare inter-, pluri-, transdisciplinară a faptelor lingvistice, literare, culturale;
 • stimularea creativităţii, a gândirii critice, a spiritului reflexiv.

Discipline de studiu:

Disciplinele prioritare la această specializare aparţin ariei curriculare Limbă şi comunicare: limba şi literatura română, literatura universală, limba latină şi două limbi moderne (engleză, franceză, germană).

Disciplinele înrudite specializării aparţin ariilor curriculare Om şi societate (istorie, geografie, religie, logică și argumentare – clasa a IX-a; psihologie – clasa a X-a; economie, sociologie – clasa a XI-a; filosofie – clasa a XII-a ) şi Arte (educaţie muzicală şi educaţie plastică).

Disciplinele specifice profilului real, care aparţin ariei curriculare Matematică şi ştiinţe ale naturii (matematica, chimia, biologia, fizica) se studiază autonom doar în clasele a IX-a și a X-a.  Din clasa a XI-a, acestea se vor grupa într-o singură disciplină numită Știinte.

Discipline comune celor două profiluri: educaţie fizică şi sport, tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor (TIC), educaţie antreprenorială, consiliere şi orientare.

Ponderea disciplinelor de studiu în programul şcolar

În clasele a IX-a şi a X-a se alocă 19 ore disciplinelor specifice profilului umanist (4 ore de limba şi literatura română, o oră de limba latină, 5 ore de limbi străine moderne, două ore de istorie, două ore de geografie, două ore pentru o disciplină socio-umană, o oră de religie sau de istoria religiilor, două ore de arte – muzică, desen) şi 8 ore disciplinelor specifice profilului real (două ore de matematică, două ore de fizică, o oră de chimie, o oră de biologie, două ore de TIC).

În clasele a XI-a şi a XII-a ponderea disciplinelor specifice profilului umanist creşte prin numărul mare de ore (5-7) din Curriculum la decizia şcolii (opţionale, aprofundări, extinderi), ceea ce asigură o foarte bună flexibilitate activităţilor didactice desfăşurate la această specializare.

Discipline opţionale ce pot fi studiate

 • Latină – aprofundare
 • Mituri şi legende universale
 • Istoria culturii şi civilizaţiei
 • Literatura și artele vizuale
 • Cultură tradiţională românească
 • Curente literare și culturale
 • Retorică, dezbatere, oratorie
 • Tehnici de redactare

Tezele

 • se susțin la următoarele discipline:
 • limba şi literatura română;
 • istorie sau geografie (la alegere);
 • limba engleză;
 • limba latină.

Perspective de continuare a studiilor

Specializarea Filologie este o secţie ideală pentru cei ce doresc să urmeze cursurile unei facultăţi cu profil filologic, jurnalistic, juridic sau de ştiinţele ale comunicării

Medii de admitere:

Anul școlarUltima medie de admitere
20168,48
20178,51
20188,27
20198,55
20208,93
20218,64

Planul de învăţământ pentru clasele cu specializarea Filologie

DisciplinaClasa a IX-aClasa a   X-aClasa a   XI-aClasa a XII-a
Limba română4444
Limba modernă 13333
Limba modernă 22233
Limba latină1121
Literatură universală  11
Matematica22  
Fizica22  
Chimie11  
Biologie11  
Ştiinţe  11
Istorie2322
Geografie2211
Logică2   
Psihologie 2  
Economie  1 
Sociologie  1 
Filosofie   2
Religie1111
Tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor – TIC2111
Educaţie antreprenorială1  
Educaţie plastică10,5  
Educaţie muzicală10,5  
Educaţie artistică  11
Educaţie fizică1111
Curriculum la decizia şcolii115-66-7
TOTAL ORE/SĂPT.292928-2928-29

DOTĂRI ȘI RESURSE:FILM DE PREZENTARE